9. - 15. november 2020
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
December 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Ing. Tomáš MalatinskýVážené dámy a vážení páni, milí priatelia vedy a techniky,

dovoľte mi úvodom poďakovať organizátorom podujatia „Týždeň vedy a techniky 2016“ za priestor prihovoriť sa Vám na tomto mieste z pozície prezidenta najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, ktorá už 25 rokov aktívne presadzuje spoločné záujmy svojich členov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR združuje desiatky odvetvových zamestnávateľských zväzov a združení, prostredníctvom ktorých zastrešujeme podnikateľov a zamestnávateľov z mnohých odvetví našej ekonomiky. Medzi našich kľúčových členov patria subjekty pôsobiace v priemysle. Prostredníctvom jednotlivých priemyselných zväzov zastupujeme podniky a firmy z rôznych sektorov hospodárstva, pre ktoré je otázkou prežitia čo najefektívnejšie využívanie inovatívnych riešení, najnovších vedeckých poznatkov a technických výdobytkov.

Význam vedy a techniky, aplikovaného výskumu a moderných technológií je pre našich členov kľúčový najmä z dôvodu udržania si konkurencieschopnosti na svetových trhoch a tiež ako predpoklad ich udržateľného rastu. Uvedomujeme si nevyhnutnosť investovať do vývoja nových produktov a služieb, do inovácií. Toto bol hlavný dôvod prečo sme sa výraznou mierou zapojili do tvorby Stratégie inteligentnej špecializácie SR na roky 2014 až 2020, pri implementácii ktorej je však potrebné postupovať razantnejšie.

Cítime, že bez výraznej podpory aplikovaného výskumu a podnikových inovácií nemáme šancu udržať tempo s vyspelým svetom. S týmto problémom sa však musí vysporiadať celá Európska únia, ktorá dlhodobo stráca inovačný dych v porovnaní s Áziou a Amerikou a priznajme si, Únia sa nedokázala vysporiadať s cieľmi stanovenými v rámci Lisabonskej stratégie.  Pokiaľ ide o Slovensko, máme v tejto oblasti čo doháňať, musíme zlepšiť svoje postavenie v rámci Európskej únie, nakoľko v podpore vedy, výskumu a inovácií už tradične obsadzujeme tie spodné priečky. Iba systémová spolupráca priemyslu s vedecko-výskumnými pracoviskami, podporená legislatívne a finančne môže túto situáciu zmeniť v prospech Slovenska.

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom Priemysel 4.0. (Industry 4.0), ktorým označujeme dynamický vývoj v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií v priemyselných podnikoch, a ktorý prináša zmeny porovnateľné s tými, ktoré v minulosti priniesli priemyselné revolúcie. Ak na Slovensku nechceme zaostávať, stratiť krok s vyspelým svetom, musíme na tieto procesy a trendy reagovať.

Aj z týchto dôvodov podporujeme podujatia ako je Týždeň vedy a techniky 2016 a myslíme si, že dokážu prispieť k zviditeľneniu významu vedy, techniky a tvorivosti pre priemyselné prostredie v Slovenskej republike. Naši členovia dlhodobo podporujú jednotlivé podujatia nielen materiálne, ale aj svojou aktívnou účasťou.

 

Ing. Tomáš Malatinský

Prezident AZZZ SR

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Čo nájdete v Quarku 12/2020
> Je počet 8 planét v slnečnej sústave definitívny?
> Nezmeškajte webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme
> YouTube, Facebook a Twitter si posvietia na konšpirácie o proticovidovej vakcíne
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Autonómne drony Skydio
> Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov?
> Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020
> Vedecké brlohy pokračujú predvianočnými dobrodružstvami