8. - 14. november 2021
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Dušan Petráš

Vážené dámy a páni, milí priaznivci vedy a techniky,

  

stretávame sa opäť  v tradičnom jesennom termíne, kedy v Slovenskej republike rezonuje Týždeň vedy a techniky. Pre náš Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS, ktorý je tradične odborným partnerom podujatia, je tohtoročné podujatie výnimočné z viacerých aspektov.

Pre ZSVTS sa celý rok 2015 nesie v duchu pripomenutia si 25. výročia našej novodobej existencie. K tomu patrí nielen pripravovaných viac ako 25 sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré pripravili naše členské organizácie pre širokú bežnú i odbornú verejnosť, ale aj ďalšie významné aktivity, ktorými chceme propagovať vedu a techniku, popularizovať činnosť v prírodovedných a technických oblastiach, prispievať k ďalšiemu vzdelávaniu i skvalitneniu hodnotenia štúdijných programov našich technických univerzít.

Zväz vystúpil s významnou iniciatívou k uzákoneniu 17. marca, dňa vzniku ZSVTS,  ako pamätného Dňa inžinierov a technikov v SR, ktorá sa stretla s priaznivou odozvu a podporou.

Za významnú aktivitu považujeme poskytovanie platformy pre prezentáciu i výmenu poznatkov a názorov slovenských odborníkov, ktorú Zväz uskutočňuje pod názvom Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS.

Už druhý rok pokračujeme v aktivitách na podporu vysokoškolského štúdia na technických univerzitách najmä formou aktívnej spoluúčasti na ŠVOČ konferenciách, kde propagujeme štúdium na kvalitných technických vysokých školách i možnosť získavania medzinárodne uznávaného titulu európsky inžinier – EUR ING.  ZSVTS už viac rokov udeľuje tento titul, ktorý pomáha našim technickým odborníkom pri ich mobilite a uplatnení sa na trhu práce nielen v Európe ale i v zámorí. Slovenská republika má v súčasnosti takmer 120 nositeľov tohto významného a v mnohých krajinách prestížneho titulu, ktorý je nielen ich osobnou vizitkou ale aj dobrou prezentáciou nášho technického vysokého školstva.

Finalizujeme vytvorenie autorizovaného  Akreditačného  Centra EUR-ACE® pre inžinierske štúdijné programy. Udelením značky EUR-ACE® získajú vzdelávacie inštitúcie silný marketingový nástroj a garanciu, že obsah a výstupy z študijného programu sú porovnateľné s najlepšími univerzitami a VŠ v rámci EÚ; v súčinnosti s technickými univerzitami chceme postupne začať evalváciu študijných programov na úrovni EUR ACE.

Zväz a jeho odborníci sa tiež zapojili do viacerých projektov; z nich je na Slovensku významná práca v Národnej sústave povolaní, ktorej cieľom je pripraviť jednotný informačný systém opisu  štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Máme ambíciu zapojiť sa do projektu ENG CARD (Európska profesijná karta inžiniera), ktorý prinesie našim inžinierom nové možnosti na zamestnanie a mobilitu v rámci EÚ a uľahčí uznávanie ich dosiahnutého vzdelania a praxe potenciálnymi zamestnávateľmi v Európe.

Za významné považujeme aktivity Zväzu v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku - AMAVET na celoštátnej súťaži mladých technických a vedeckých projektov pod názvom Festival vedy a techniky.

Vážení priatelia, veríme, že aktivity ZSVTS a jeho partnerov, predstavované v Týždni vedy a techniky na Slovensku aj počas celého roka, Vás primerane oslovia a pomôžu Vám získať nové informácie a poznatky.

 

S úctou

 prof. Ing. Dušan Petráš,PhD., EUR ING

prezident ZSVTS

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Ako spolu komunikujú mozog a tráviaci systém
> Prinesie pokuta 135 tisíc eur za znečisťovanie rieky Slatina prelom?
> Nová štúdia: Osamelosť sa dokáže zapísať do ľudského mozgu
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Inovatívny čin roka 2020
> Digital Enterprise Show 2021
> Skúšobné prístupy do medicínskych časopisov
> Veda v CENTRE: Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov