Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
August 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Jozef Buday

Vážené dámy a páni,

 

Týždeň vedy a techniky vnímame ako dlhodobo prospešné podujatie pre široké spektrum vedecko-výskumnej pospolitosti, aplikačných a užívateľských subjektov, vzdelávacích ustanovizní a samotných priaznivcov vedy a techniky na Slovensku. V tomto zmysle je žiadúce zachovať doterajšie tematické, obsahové a vecné zameranie Týždňa vedy a techniky a snažiť sa o zvyšovanie jeho spoločenského významu a odborného zamerania. Organizácie priemyselného výskumu sa o to snažia organizovaním odborných konferencií a seminárov, prezentovaním výsledkov výskumu v rámci tematicky orientovaných výstav, aktivizáciou študentov končiacich štúdium na profesionálnu orientáciu v oblasti výskumu a vývoja, ako i zapájaním sa do popularizačných aktivít o prospešnosti vedy a techniky pre širokú laickú verejnosť.

 

Postupne sa však prejavuje ústup zo spoločenskej a odbornej úrovne Týždňa vedy a techniky na národnej úrovni. Upúšťa sa od organizácie „národnej konferencie o VaT“, ktorá by mala vytvoriť priestor pre otvorenú diskusiu aktérov všetkých sektorov vedy a techniky k aktuálnym problémom v tejto oblasti. Každoročné spoločenské ocenenie vedcov, výskumníkov a výskumných kolektívov sa oproti iným oblastiam spoločenského a kultúrneho života neuskutoční. Tieto skutočnosti výrazne ovplyvňujú motiváciu vedecko-výskumnej obce a vnímanie postavenia vedecko-výskumnej činnosti v rámci širokej laickej verejnosti.

 

V odbornom zameraní tohoročného Týždňa vedy a techniky očakávame zvýšenú pozornosť implementácii dokumentu Európskej komisie „Za obnovu európskeho priemyslu“ v podmienkach Slovenskej republiky. Vedie nás k tomu skutočnosť, že Slovenská republika má v roku 2016, ako predsedajúca krajina EU, organizovať konferenciu „Reindustrializácia Európskej únie – ReinEU2016“. Cieľom konferencie bude prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri plnení agendy reindustrializácie Európy a teda aj Slovenska. V tejto súvislosti  odporúčame prediskutovať komplexnejšie aj problematiku či slovenská veda a jej ďalšie vedecké smerovanie potrebuje priemysel!

 

Doterajšie poznatky z implementácie Stratégie inteligentnej špecializácie SR- RIS3 SK a Operačného programu Výskum a inovácie ukazujú, že riadenie a zameranie vedy na Slovensku sa uzatvára do vlastného systému, bez výraznejšieho prepojenie na priemyselnú aplikačnú sféru. Poukazujú na to nielen nastavené kritériá pre projekty Všeobecnej výzvy 2015 a dopytovo-orientovaných projektov OP VaI, ale i navrhované zloženia výborov, rád, pracovných skupín pre implementáciu RIS3 SK, OP VaI a avizovaných verejných výskumných inštitúcií (vvi).

 

Sme presvedčení, že Týždeň vedy a techniky je vhodnou platformou pre otvorené posúdenie vyššie uvedených názorov. Veríme, že k takejto diskusii odbornej a laickej verejnosti dôjde s cieľom nájsť prijateľné východiská.

 

doc. Ing. Jozef Buday,CSc,

prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácii

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Nová štúdia: Ako súvisia zimomriavky s rastom vlasov?
> Veda v divadle: Pandémia zmení svet, a to najmä v praktických veciach
> Prispejte do diskusie o digitálnom vzdelávaní v Európe
> Letné kvízy: Čo viete o strukovinách?
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Výstava Aurel Stodola – Majster techniky
> Inovatívny čin roka 2019
> Výzvy zamerané na pomoc v boji proti pandémii COVID-19