Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
August 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor predsedu Združenia výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

Robert RedhammerVážení priatelia,

v posledných rokoch sa veda a technika na Slovensku čoraz viac dostáva do zorného uhla verejnosti. Nielen ako kaleidoskop zaujímavostí zo zahraničnej tlače, ale čoraz častejšie ako zaujímavosti z našich slovenských laboratórií. Sústavne stúpajú počty vedeckých výstupov slovenských vysokých škôl tak, že tieto dnes už produkujú väčšinu medzinárodne uznávaného vedeckého výkonu Slovenska. Začíname vnímať, že aj slovenské výskumné aktivity sú užitočné pre ľudí.

Čo ma však teší ešte viac, je skutočnosť, že pre mnohé pracoviská vysokých škôl sa výskum aj na Slovensku  stáva každodennou súčasťou, akýmsi životným štýlom. Pokrok je vidieť nielen v celkových počtoch pôvodných vedeckých oznámení publikovaných v renomovaných svetových časopisoch, ale aj v počte medzinárodných vedeckých projektov či projektov, ktorých výsledky končia v hospodárskej a spoločenskej praxi. Univerzity s intenzívnym výskumným životom vytvorili Združenie výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky, aby mohli zrozumiteľnejšie artikulovať svoje potreby.

Azda najcennejšie je zapájanie študentov do vedeckého výskumu a ďalšej tvorivej činnosti. Dnes už na našich školách vedecky pracujú nielen doktorandi, ale aj študenti 2. stupňa štúdia. Neraz sú do výskumných projektov zapájaní aj študenti bakalárskeho štúdia. Výskum je vnímaný  ako nástroj na rozvíjanie tvorivosti študentov. Je nezastupiteľný vo vzdelávaní, v disciplínach prírodných a technických vied, ale nielen v nich.

Potešiteľné v týchto dňoch je aj dokončovanie veľkých investícií financovaných zo štrukturálnych fondov. Nové vedecké prístroje, celé laboratóriá či dokonca budovy s vedeckou výbavou, budované v rámci projektov Univerzitných vedeckých parkov a Výskumných centier, prinášajú výrazne lepšie technické predpoklady pre kvalitný výskum. Mnohé z nich sú unikáty v celosvetovom rozsahu. Umožnia intenzívnejšiu spoluprácu na medzinárodnom vedeckom poli i v Európskom výskumnom priestore získať svetovo nové vedecké poznatky a pozitívne zviditeľniť Slovensko.

Nadchádzajúci týždeň vedy a techniky nám umožní podeliť sa s Vami o úspechy výskumu, o nové možnosti obnovených pracovísk. Teším sa na stretnutia.  

Robert Redhammer
Združenie výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Nová štúdia: Ako súvisia zimomriavky s rastom vlasov?
> Veda v divadle: Pandémia zmení svet, a to najmä v praktických veciach
> Prispejte do diskusie o digitálnom vzdelávaní v Európe
> Letné kvízy: Čo viete o strukovinách?
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Výstava Aurel Stodola – Majster techniky
> Inovatívny čin roka 2019
> Výzvy zamerané na pomoc v boji proti pandémii COVID-19