9. - 15. november 2020
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Príhovor prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Vážené dámy a páni,

 Dovoľte mi  pozdraviť  Vás v mene  Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), organizácie, ktorej poslaním je podpora činnosti svojich členov pri šírení vedecko-technických poznatkov, propagácia výsledkov vedy a výskumu, podpora vzdelávania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce na poli vedy a techniky.

 Oceňujeme, že sme boli oslovení spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedeckotechnických informácii SR a ďalšími inštitúciami na podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013. Každým ďalším ročníkom tejto akcie pripomíname s čoraz väčšou odozvou našej verejnosti význam a potrebu zaujímať sa o nové odborné poznatky a informácie. Zároveň vyzdvihujeme výsledky, prácu i osobnostné vlastnosti slovenských odborníkov, ktorí svojimi aktivitami posúvajú naše poznanie, vzdelanie k vyšej úrovni. Pevne veríme, že s prispením vedy, techniky a vzdelávania sa naša spoločnosť chce inšpirovať, posilňovať nielen v v tomto jesennom čase ale bude čerpať impulzy po celý rok.

 ZSVTS sa snaží propagovať výsledky vedy, výskumu a techniky prostredníctvom množstva odborných podujatí ako sú medzinárodné kongresy, sympóziá, konferencie, výstavy, semináre, školenia. Prispieva tiež k propagácii odborného a celoživotného vzdelávania. Tu treba vyzdvihnúť aktivity pri získavaní certifikátu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý pomáha slovenským technickým inžinierom pri ich pracovnom uplatnení sa  na Slovensku a vo svete.

 V tomto roku budeme participovať na viacerých akciách Týždňa, medzi ktorej patria najmä: spolupráca na Národnej konferencii, realizácia sprievodných odborných podujatí, spolupráca na akcii Festival vedy a techniky organizovaný združením AMAVET, udeľovaním ocenenia Propagátor vedy a techniky, aktívnou účasťou na ďalších akciách.

 V závere si Vás, vážené dámy a páni, dovoľujem srdečne pozvať na podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013, ktoré by Vám mali priniesť  nové informácie a poznatky z rôznych oblasti vedy a techniky, nové kontakty a podnety do Vašej práce.

  S úctou

 

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

prezident ZSVTS       

 

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Ako spolu komunikujú mozog a tráviaci systém
> Prinesie pokuta 135 tisíc eur za znečisťovanie rieky Slatina prelom?
> Nová štúdia: Osamelosť sa dokáže zapísať do ľudského mozgu
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Veda v CENTRE: Zelený betón
> Verejná výzva Slovensko – SRBSKO 2021
> Verejná výzva Slovensko – UKRAJINA 2021
> Cena guvernéra Národnej banky Slovenska