Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Príhovory 2012

Dušan Čaplovič

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Jedným z hlavných cieľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je popularizácia vedy a techniky v spoločnosti, pretože veda a technika jednoznačne patrí medzi primárne faktory ovplyvňujúce spoločensko-hospodársky rozvoj krajiny.

Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

Som veľmi rád, že na Slovensku je už každoročnou tradíciou podujatie ako Týždeň vedy a techniky. A teší ma, že sa doň aktívne zapájame aj my – Slovenská akadémia vied (SAV). Týždeň vedy a techniky je dobrým projektom najmä pre propagáciu oblasti, ktorá je tak podstatná pre spoločnosť, no bežní ľudia o tom nie vždy vedia alebo si to neuvedomujú.
Libor Vozár

Príhovor prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

V mene Slovenskej rektorskej konferencie chcem vyjadriť poďakovanie organizátorom už deviateho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorí si predsavzali „zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.“

Príhovor prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Je mi cťou pozdraviť Vás pri príležitosti konania Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012. Zastupujem Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS), nepolitické a odborné združenie vedeckotechnických spoločností, zväzov, združení, komitétov a územných koordinačných centier vedy a techniky.
V

Príhovor predsedu Rady vysokých škôl SR

Dôležitým zdrojom rozvoja ekonomiky Slovenska sú nové znalosti, informácie a z toho odvodené vzdelávanie populácie. Úlohou univerzitného prostredia je priamo vytvárať tieto znalosti. Nemôžeme sa uspokojiť len transformáciou a učením znalostí, ktoré vytvoril niekto iný.

Príhovor prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov

Vývoj ekonomiky v najbližších desaťročiach bude ešte viac ako doteraz charakterizovaný rastúcou globalizáciou, nástupom nových informačných a komunikačných technológií, čoraz výraznejšieho presadzovania sa vedy, techniky a inovácií v konkrétnom hospodárskom i spoločenskom živote, so silnou orientáciou na rast produktivity a konkurenčnej schopnosti.
Jozef Buday

Príhovor prezidenta Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

Poznatky Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií ukazujú, že v minulom období nedošlo k deklarovaným zmenám systéme riadenia vedy a techniky na Slovensku tak, aby zásadne zlepšilo prostredie pre efektívne využívanie verejných zdrojov smerovaných na podporu výskumu a vývoja. Je niekoľko príčin, ktoré k tomu viedli.
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Bratislavská vedecká cukráreň: Hlavolamy a fyzika: čo nám príroda dovolí vypočítať?
> SR sa zapojila do projektu na podporu najinovatívnejších startupov