Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MilíEugen Jurzyca priatelia,

stojíme na prahu ďalšieho, už ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tejto každoročnej aktivity je prezentovať, čo sa za uplynulý rok v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku dosiahlo, diskutovať o problémoch v tejto oblasti a ich riešeniach a v neposlednom rade pokúsiť sa pritiahnuť väčšiu pozornosť verejnosti na oblasť vedy a techniky a ich význam pre rozvoj spoločnosti.

Vyjadrenia o dôležitosti vedy a techniky (a výskumu a vývoja ako nástrojov na ich rozvoj) sa v slovenskom mediálnom priestore vyskytujú s primeranou frekvenciou. Takmer vždy sú však sprevádzané aj konštatovaním, najmä ak sa vyjadrujú predstavitelia akademickej komunity, že štát sa o podporu týchto oblastí stará nedostatočne a z hľadiska medzinárodných porovnaní sa v podpore výskumu a vývoja Slovensko zaraďuje na posledné miesta medzi rozvinutými krajinami. S podstatne menšou frekvenciou sa však tieto diskusie venujú hľadaniu príčin tohto stavu a riešení formulovaných inak ako požadovaním zvýšenia finančnej podpory výskum a vývoja zo strany štátu.

Ministerstvo prispelo vypracovaním stratégie Fénix obsahujúcej aktualizáciu štátnej vednej a technickej politiky v uplynulom roku do tejto diskusie menej tradičným, ale podľa môjho názoru účinnejším spôsobom. Motto tohto dokumentu hovoriace, že podpora výskumu a vývoja zo strany štátu nemá mať charakter sociálnych dávok, ale má byť sústredená na výsledky a s ním úzko súvisiaca otázka, prečo má vlastne štát podporovať výskum, nezneli azda celkom ľúbivo všetkým členom akademickej komunity, ale som presvedčený, že diskusia o štátnej vednej a technickej politike, ktorej hlavnou súčasťou je štátna podpora výskumu a vývoja, musí začať práve takto.

Stratégia Fénix si nekladie len otázky, ale na ne aj odpovedá. Na explicitne položenú základnú otázku prečo štát má a musí podporovať výskum a vývoj, explicitne odpovedá uvedením štyroch dôvodov a z odpovedí vyvodzuje konzistentným spôsobom aj opatrenia, ktoré je v rámci štátnej vednej a technickej politiky potrebné urobiť. Stratégia nepreberá klišé o hroznom stave vedy a techniky na Slovensku ako dôsledku nedostatočného financovania. Na základe medzinárodných porovnaní ukazuje, že Slovensko je vo svojej "cenovej kategórií" z pohľadu efektívnosti verejných investícií do výskumu a vývoja v niektorých ukazovateľoch na špičke medzinárodných rebríčkov. Mimochodom, podobné skutočnosti sa ukazujú aj pokiaľ ide o stav slovenského školstva, a to tak regionálneho, ako aj vysokého, tiež s obľubou v médiách a verejnosťou označovaný za havarijný. Uvedené skutočnosti nás však oprávňujú tvrdiť, že zvýšenie výkonu v oblasti výskumu a vývoja (a tiež aj v oblasti školstva) na Slovensku je, za predpokladu zachovania vysokej efektívnosti a transparentnosti, podmienené aj zvýšenou finančnou podporou z verejných zdrojov.

Aj keď sa opatrenia stratégie Fénix dostanú do života najmä prostredníctvom plnenia úloh z jej akčných plánov, z ktorých prvý je už predložený na schválenie vláde Slovenskej republiky, ministerstvo už prijalo konkrétne opatrenia v oblasti štátnej podpory výskumu a vývoja. Napríklad, po dvojročnej prestávke v rokoch 2008 a 2009 obnovilo v roku 2010 vyhlasovanie všeobecných výziev APVV ako základného nástroja na súťažné financovanie výskumu. Zásadné opatrenia posilňujúce výkonový charakter alokácie zdrojov prijalo od roku 2010 aj v oblasti inštitucionálneho financovania výskumu na verejných vysokých školách.

Verím, a to aj na základe početných diskusií, ktoré sme v rámci prípravy stratégie Fénix absolvovali, že myšlienky stratégie Fénix budú rezonovať a ďalej sa kryštalizovať aj v diskusiách v rámci nadchádzajúceho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 a že sa podarí v maximálnej miere dosiahnuť ciele, pre ktoré sa táto aktivita organizuje.

 

Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená