Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta ZPVVO

Jozef Buday, prezident ZPVVOV oblasti vedy a techniky sa na Slovensku dlhodobo pokúšame o zásadné transformačné zmeny. Priebežne upravujeme legislatívne normy smerujúce do organizácie, riadenia a financovania výskumu a vývoja. Pravidelne obnovujeme koncepčné materiály z oblasti vedy a techniky a rozpracovávame široké spektrum opatrení na zlepšenie pretrvávajúcich problémov. Výsledok tejto pernamentnej činnosti však stále neprináša pozitívnejší posun v jednotlivých oblastiach vedy a techniky na Slovensku.

Činnosť rozhodujúceho riadiaceho orgánu pre koordináciu všetkých sektorov vedy a techniky na Slovensku - Rady vlády pre vedu a techniku, je utlmená. Tým dochádza k individuálnemu presadzovaniu skupinových záujmov, čo neumožňuje synergické využívanie disponibilných kapacít a prostriedkov pri stanovovaní a zabezpečovaní programov výskumu a vývoja na Slovensku.

V podnikateľskom sektore vedy a techniky sa to prejavuje trvalým poklesom počtu výskumných pracovníkov, ktorý oproti roku 2005 klesol o ďalších 16%. Zdroje vynakladané podnikateľským sektorom na podporu výskumu a vývoja dlhodobo stagnujú na rovnakej úrovni, pričom príspevok štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore oproti roku 2005 klesol o cca 73%. Tento trend predstavuje kritický scenár pre zabezpečenie inovačného rozvoja v priemysle.

V nedostatočnom rozsahu sa darí koncentrovať disponibilné prostriedky štátneho rozpočtu na obmedzený počet programov výskumu a vývoja. To vedie k širokému spektru podporených projektov výskumu a vývoja s nedostatočným rozsahom finančných zdrojov a nízkokapacitným potenciálom riešiteľských kolektívov. Veľké, integrované projekty výskumu a vývoja koncentrujúce finančné a ľudské zdroje, na Slovensku absentujú.

Štrukturálne fondy EÚ svojou administratívnou náročnosťou nie sú očakávaným prínosom pre oblasť vedy a techniky. Navyše pre podnikateľský sektor vytvárajú neprekonateľnú bariéru svojim skoro dvojročným oneskorovaním pri prefinancovaní nákladov na riešenie výskumu a vývoja.

Bez zásadnejších zmien a v minimálnom rozsahu sa uplatňujú rôzne návratné formy financovania výskumu a vývoja. Okrem osvedčených schém návratnej pomoci je nutné urýchlene implementovať nové nástroje finančného inžinierstva na podporu inovačného rozvoja.

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií očakáva, že v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa rozvinie široká diskusia, ako dlhodobo avizované zámery v podpore vedy a techniky na Slovensku efektívne presadiť do reality.

 

Jozef Buday
prezident ZPVVO
Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená