Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

Jaromír Pastorek, predseda SAVTýždeň vedy a techniky na Slovensku je už tradičné podujatie, organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, do ktorého sa SAV každoročne iniciatívne zapája. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sa opäť po roku v rámci tohto podujatia môže SAV prezentovať viacerými domácimi a zahraničnými úspechmi vedy. Potvrdzuje to skutočnosť, že pre slovenských vedcov je najsilnejšou motiváciou túžba po poznaní a objavovaní nového.

Idea Veda pre život nie je v akademickom prostredí prázdnou frázou, ale každodennou náplňou práce vedeckých pracovníkov, riešiteľských kolektívov či tímov mladých vedcov, ktorí sú stotožnení s tým, že pokrok sa odvíja od nových poznatkov. Pritom si uvedomujú, že veda v každej dobe kladie veľa nových otázok, ale zároveň umožňuje nachádzať na ne aj odpovede. Z tohto aspektu je mimoriadne prospešné, že ciele Týždňa vedy a techniky na Slovensku sú zamerané na zvyšovanie povedomia spoločnosti o vede, ako aj na popularizáciu a prezentáciu vedeckých poznatkov. Pripomínať dôležitosť popularizácie vo vede je zbytočné, veď je to niekedy jediný spôsob ako sa laická verejnosť dozvedá o práci vedcov a o mnohých zaujímavých výsledkoch, ktoré dosahujú. Prezentácia vedy je popritom vynikajúcim spôsobom podnecovania mladých talentovaných ľudí pri výbere povolania a usmerňovaní životného poslania.

Rozvoj vedy a výskumu SAV v uplynulom období významne ovplyvnili viaceré nepriaznivé okolnosti, napríklad absencia vednej politiky a systému financovania vedy s presne deklarovanými zámermi, cieľmi a nástrojmi alebo čiastočne obmedzené financovanie výskumu a vývoja v dôsledku krátenia rozpočtu SAV i viaceré ďalšie problémy, pred ktorými SAV dennodenne stojí. Priam alarmujúca je skutočnosť, že hodnota financovania výskumu a vývoja v SR patrí k najnižším v Európskej únii, pričom situáciu iba mierne zlepšujú projekty podporované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Takmer neexistujú ani finančné nástroje systémovo podporujúce aplikovaný výskum a inovácie, ani ucelená inovačná stratégia komplementárne napojená na financovanie výskumu a vývoja. Napriek týmto a ďalším problémom sa riešiteľské kolektívy SAV s entuziazmom úspešne zapájajú do výziev Operačného programu Výskum a vývoj 2007 – 2013, ale i do výziev riešených v rámci centier excelentnosti, výziev Podpory aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, ako aj do riešení množstva úloh a projektov v rámci medzinárodnej spolupráce.

Uvádzam to v súvislosti s touto akciou iba na ilustráciu. Uvedomujem si totiž, že problémy SAV, s ktorými sa v súčasnosti boríme, tak ľahko nevyriešime. Napriek tomu sa pozerám do budúcnosti vedy s optimizmom a preto verím, že aj diskusie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku nám môžu ukázať alebo aspoň naznačiť cestu rozuzlenia mnohých problémov.

 

Jaromír Pastorek
predseda Slovenskej akadémie vied
Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená