Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor predsedu Rady vysokých škôl

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôlSlovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s relatívne vysokou nezamestnanosťou. Jej znižovanie a rast zamestnanosti je úzko spätý s rozvojom ľudských zdrojov, pri ktorom je rozhodujúci vzdelávací systém. Ak chceme hovoriť o pochopení a využívaní najnovších poznatkov vedy a techniky, tak kľúčovú úlohu zohráva vysoké školstvo. Našim cieľom musí byť zvyšovanie kvality absolventov vysokých škôl a ich primerané počty vo vzťahu k vyspelým ekonomikám vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Je všeobece známe, že vzdelanie prináša individuálny a spoločenský prospech v podobe lepšej kvality života a vyššej produktivity práce.

Kvalitné vysoké školstvo nemôže existovať bez kvalitného výskumu na univerzitách. Štát má nezastupiteľnú pozíciu pri vytváraní tvorivého prostredia pre výskumné aktivity na akademickej pôde. Mal by definovať primeraný počet priorít vo vede, súčasne by mal identifikovať excelentnosť na univerzitách a následne ju výrazne podporiť. Nezanedbateľnou úlohou štátu je aj vytváranie stabilného prostredia pre vedecký výskum či už v oblasti legislatívy, ako aj financovania. Pri prezentácií výsledkov vedy treba úzku spoluprácu akademickej obce a decíznej sféry. Týždeň vedy a techniky na Slovensku vytvára priestor, v rámci ktorého sa môžu aj daňoví poplatníci oboznámiť s výsledkami práce vedeckých kolektívov.

 

Viktor Smieško
predseda Rady vysokých škôl
Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená