Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Podujatia TVT

       od   do   x zrušiť filter

Sociálne vedy z pohľadu mladých vedeckých pracovníkov V. (Medzinárodná vedecká konferencia)

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Mladí vedeckí pracovníci, doktorandi, ale aj domáci a zahraniční hostia reflektujú na témy týkajúce sa nových trendov, súčasných výziev a ...
05.11.2020 - 05.11.2020 08:30 - 17:30
detail podujatia

Európsky sociálny model a jeho úlohy

On-line vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA na Katedre PPaPSZ TU v Trnave, PF. Konferencia sa venuje nosným prvkom európskeho sociálneho modelu, jeho vplyvom a dosahom na národné systémy sociálnej ochrany, jeho ...
09.11.2020 - 16.11.2020 09:00 - 17:00
detail podujatia

Život s etnológiou (Veľký odborný seminár KEM FiF UK)

Stretnutie absolventov Katedry etnológie a muzeológie pri príležitosti ukončenia ich štúdia. V rámci moderovanej diskusie nám niektorí z nich prezradia, aké boli ich osudy a ako sa dá prežiť život s etnológiou (výskumy, ...
11.11.2020 - 11.11.2020 15:30 - 17:30
detail podujatia

Hľadajme spolu riešenia na záchranu biodiverzity Slovenska

Podujatie bude pozostávať z odborných prednášok na aktuálne témy, týkajúcich sa ochrany prírody, budovania ekologických sietí a tvorby územných systémov ekologickej stability, z praktických ukážok, vyriešených ...
12.11.2020 - 12.11.2020 10:00 - 13:00
detail podujatia

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi

Chcete sa dozvedieť viac o technológiách iónových zväzkov, alebo príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických ...
12.11.2020 - 12.11.2020 10:00 - 11:30
detail podujatia

Olympiáda o Európskej únii - pre študentov stredných škôl

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. ...
13.11.2020 - 13.11.2020 08:30 - 14:30
detail podujatia

Philosophy 2020

Piaty ročník podujatia UNESCO Philosophy Day/Night, konajúci sa pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO, je rozvrhnutý do dvoch festivalových dní a ponúka prednášky, workshopy a textové semináre zamerané na otázky ...
19.11.2020 - 20.11.2020 10:00 - 22:30
detail podujatia
Tlačiť

Za presnosť informácií o podujatiach sú zodpovední ich organizátori.

Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Syntetická biológia, veda budúcnosti s veľkými ambíciami
> PODCAST: Plastové ostrovy sú len percento, zvyšok odpadu je prevažne na dne oceánu
> Nenechajte si ujsť Vedecký brloh venovaný neobyčajným príbehom rastlín
> V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> PODCAST: Plastové ostrovy sú len 1%, zvyšok odpadu je prevažne na dne oceánu
> Verejná výzva VV 2020
> Ocenenia Science Award 2020