Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podujatia TVT

       od   do 

<< < 1 2 > >>

Sociálne vedy z pohľadu mladých vedeckých pracovníkov V. (Medzinárodná vedecká konferencia)

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Mladí vedeckí pracovníci, doktorandi, ale aj domáci a zahraniční hostia reflektujú na témy týkajúce sa nových trendov, súčasných výziev a ...
05.11.2020 - 05.11.2020 08:30 - 17:30
detail podujatia

Európsky sociálny model a jeho úlohy

On-line vedecká konferencia v rámci riešenia projektu VEGA na Katedre PPaPSZ TU v Trnave, PF. Konferencia sa venuje nosným prvkom európskeho sociálneho modelu, jeho vplyvom a dosahom na národné systémy sociálnej ochrany, jeho ...
09.11.2020 - 16.11.2020 09:00 - 17:00
detail podujatia

ZVÁRANIE 2020

Podujatie spojené s výstavou zváracích zariadení a prístrojov, ponúka témy: zvariteľnosť kovových materiálov; progresívne metódy zvárania, rezania a súvisiacich procesov; požiadavky kladené na výrobcov; novinky v oblasti ...
11.11.2020 - 13.11.2020 
detail podujatia

Život s etnológiou (Veľký odborný seminár KEM FiF UK)

Stretnutie absolventov Katedry etnológie a muzeológie pri príležitosti ukončenia ich štúdia. V rámci moderovanej diskusie nám niektorí z nich prezradia, aké boli ich osudy a ako sa dá prežiť život s etnológiou (výskumy, ...
11.11.2020 - 11.11.2020 15:30 - 17:30
detail podujatia

Hľadajme spolu riešenia na záchranu biodiverzity Slovenska

Podujatie bude pozostávať z odborných prednášok na aktuálne témy, týkajúcich sa ochrany prírody, budovania ekologických sietí a tvorby územných systémov ekologickej stability, z praktických ukážok, vyriešených ...
12.11.2020 - 12.11.2020 10:00 - 13:00
detail podujatia

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi

Chcete sa dozvedieť viac o technológiách iónových zväzkov, alebo príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických ...
12.11.2020 - 12.11.2020 10:00 - 11:30
detail podujatia

Olympiáda o Európskej únii - pre študentov stredných škôl

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. ...
13.11.2020 - 13.11.2020 08:30 - 14:30
detail podujatia
<< < 1 2 > >>
Tlačiť

Za presnosť informácií o podujatiach sú zodpovední ich organizátori.

Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Vybrali sme z Quarku 9/2020
> Stvárnite svojho vedca – superhrdinu a zapojte sa do súťaže!
> Vedci z Biomedicínskeho centra SAV vizualizovali častice SARS-CoV-2
> Scenáre pre prírodu a biodiverzitu Slovenska s víziou do roku 2050
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Online SAVinci: Načo nám je očkovanie
> Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 – Horizon Europe
> Usmernenia k výzvam