7. - 13. november 2022
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ceny udelené v roku 2019

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu

Rozhovor

 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. II. onkologická klinika LFUK a NOÚ Bratislave

Za translačný výskum v onkológií

Rozhovor

 

Ing. Marek Franko, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky a elektrických strojov a prístrojov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení

Rozhovor

 

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta

Rozhovor

 

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. profesor emeritus, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos pri budovaní bratislavskej algebraickej školy uznávanej v európskom a svetovom priestore

Rozhovor

 

Ing. Otto Verbich, PhD. VUKI a. s.

Za vedeckú činnosť, koordináciu projektov CERN a PHARE, pôsobenie v New York Academy of Sciences, v Inštitúte elektrických a elektronických inžinierov – IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, za aktivity v rámci členstva v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii – IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 patentov

Rozhovor

 

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. Ústav merania SAV

Za mimoriadne celoživotné zásluhy za rozvoj vedného odboru „Meracia technika“

Rozhovor

 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Martin

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnú pre personalizovanú liečbu pacientov

Rozhovor

 

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Attila Tóth, PhD.  Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI, SPU v Nitre

Za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry výskumom zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie

Rozhovor

 

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky, podiel a riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov

Rozhovor

 

Ing. Marián Mičúch, PhD. EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica

Za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi

Rozhovor

 

 

Popularizátor vedy

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.  Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Za prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu nových formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov parku vedy SteelPark Košice

Rozhovor

 

PhDr. Sibyla Mislovičová,  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej kultúry, jazykového poradenstva a kultivovania spisovného jazyka, ako aj za mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka

Rozhovor

 

RNDr. Mária Zentková, CSc. Ústav experimentálnej fyziky SAV

Za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov

Rozhovor

 

 

Vedecko-technický tím roka

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass – pod vedením:

prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc.

Za dosiahnuté výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí

Rozhovor

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV - tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc.

Za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov

Rozhovor

 

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD.

Za výskum a vývoj riadiaceho systému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi

Rozhovor

 

 

V rámci podujatia boli taktiež odovzdané ceny:

Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Bronislava Púčeková

Za zaujímavú bakalársku prácu a na tému: Perspektívne spôsoby akumulácie OZE – (Obnoviteľné zdroje energie).

 

Vladimír Kohan

Za výbornú diplomovú prácu na tému: Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.

 

Jozef Zužčak

Za vynikajúcu dizertačnú prácu na tému: Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

 

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2019

Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová

Ing. arch. Ing. Roman Ruhig

Za súbor umeleckých diel „Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal)“ nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas vysokoškolského štúdia v študijnom odbore  5.1.1. architektúra a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Veda v CENTRE: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok – na YouTube
> Záverečné výzvy pre podnikateľov ku kreatívnym voucherom na dizajn
> Letná škola mladých vedcov 2022 – registrácia otvorená!