Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ceny udelené v roku 2014

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Ivan Janotka, CSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava

Za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh receptúr betónu, technológií betónu a transport betónu, odolnosť proti agresívnym médiám, diagnostika poškodeného betónu.

Laudatio   Videomedailón

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Prírodné vedy)

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.

Laudatio

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Technické vedy)

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Inštitút celoživotného vzdelávania, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového priemyslu na Slovensku a v Európe.

Laudatio

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Lekárske vedy)

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Imunologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.

Laudatio

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Pôdohospodárske vedy)

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikácia GIS metód, výskum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.

Laudatio

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Michal Puškár, PhD., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky

Za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.

Laudatio

Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Laudatio

Vedecko-technický tím roka

Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.

Laudatio

V rámci podujatia boli odovzdané aj Ceny Slovenskej akadémie vied, Cena Slovenskej rektorskej konferencie a Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - Propagátor vedy a techniky. Zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny ENEL odovzdal Cenu Aurela Stodolu.

Fotogaléria z oceňovania

Reportáž vo Vedeckom kaleidoskope

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Pomáha vitamín D lepšie zvládnuť Covid – 19?
> Zapojte sa do umelecko-kartografickej súťaže: Detská mapa sveta 2021
> Nadácia ESET predstavila nominácie na ESET Science Award 2020
> Hľadajú sa dobrovoľníci na Missing Maps mapathon
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Európske dni výskumu a inovácií 2020
> Veda v CENTRE: Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov
> PP-COVID 2020 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach