Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 202116. ročník súťaže.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Mars – náš nový domov?“. Žiaci môžu výtvarne znázorniť predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť a transport na túto planétu. Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

 

Žiaci základnej školy, osemročného gymnázia a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa prihlasujú do výtvarnej súťaže v nasledovných kategóriách:

Kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. októbra 2021. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

 

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v dokumentoch k súťaži. Pri zapojení sa do výtvarnej súťaže stačí poštou zaslať dielo a ručne vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom a informáciou k GDPR (spolu 3 strany).

Kontakt

Informatívne dokumenty k súťaži:

Štatút VS TVT 2021 (.pdf)

Pravidlá VS TVT 2021 (.pdf)

Informácia výtvarná a grafická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT informovanie verejnosti CVTI SR (.pdf)

Plagát (.jpg)

 

Táto súťaž je podporená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2020 nájdete v našom archíve.

 

 

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená