Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Interaktívne stánky

Na podujatí Veda netradične budete mať možnosť navštíviť napríklad tieto interaktívne stánky:

Veda na dosah

Centrum vedecko-technických informácií SR 

CVTI SR prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. V stánku Veda na dosah nájdete rôzne zaujímavé brožúry o mladých slovenských vedcoch či slovenských vedeckých objavoch ako aj časopis Quark. S portálom Veda na dosah sme si pre vás pripravili aj vedomostný kvíz, s ktorým po úspešnom zodpovedaní otázok budete zaradení do žrebovania o zaujímavé popularizačné knižky. Zoznámime vás so Zážitkovým centrom vedy Aurelium, ktorého idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Zážitkové centrum vedy Aurelium obsahuje množstvo interaktívnych exponátov, na ktorých je možné si overiť rôzne fyzikálne zákonitosti a javy zážitkovou formou. Ukážky exponátov uvidíte aj priamo na podujatí Veda netradične. Zároveň budete mať možnosť odfotiť sa v našom zábavnom vedeckom fotostánku.

EPSON

Epson

Pre detské publikum si vystavovatelia v stánku EPSON pripravili fotenie a tlač fotiek na fototlačiarňach EPSON, či už z ich mobilných zariadení alebo ich radi odfotia na mieste. Ďalej si pre deti pripravili darčeky, hlavolam a mikádo. Taktiež si pripravili pre deti súťaž -  každý kto bude dostatočne rýchlo šľapať na ich bicykli EPSON, dokáže z tlačiarne vytlačiť stranu. Deti si na vlastnej koži vyskúšajú, koľko úsilia je potrebné na tlač. Pre učiteľov a dospelých pripravujú malú výstavu projektorov, ktoré môžu využiť na školách.

Energoland Mochovce

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)

V stánku SE vám prezentujúci ponúknu objasnenie k témam ako žiarenie, emisie CO2 a Watty. V rámci témy rádioaktivita okolo nás, vám predvedú názorné ukážky merania rádioaktivity predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Taktiež ponúknu promo aktivity zamerané na informačné centrum Energoland spojené s krátkymi súťažami (Bicyklový trenažér s meraním výkonu vo Wattoch).

HUAWEI

HUAWEI

Huawei, ako generálny partner podujatia, si pre návštevníkov taktiež pripravil zaujímavý stánok. Budete mať možnosť dozvedieť sa viac o ich produktoch, a prípadne si niektoré z nich aj na mieste vyskúšať.

Spoznajme nanosvet

Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied

Svet okolo nás je plný farieb. No farba často nezávisí len od použitého materialu či farbiva. Naše nanočastice sa nesprávaju vždy tak, ako sa od nich očakáva. Príďte si preskúšať vašu vedomosť o farbách. Dokážete rozoznať zlato od grafitu? Asi všetci vieme, že nanočastice nie je možné vidieť voľným okom. Ako ale potom odmeráme ich veľkosť? Svetlom. Prídte sa presvedčiť, že na meranie veľkosti nanočastíc neporebujete mikroskop. Zariadenie Fyzikálneho ústavu dokáže pomocou svetla merať veľkosť aj štruktúru tam, kde aj lupa zlyháva. V stánku sa dozviete najnovšie technológie prípravy rôznych typov nanomateriálov. Popri tom vám stánkari ukážu ako sa dá využiť rozptyl svetla na charakterizáciu malých objektov.

Rover a 3D tlač vo vesmíre

"Space printing rover" tím (študenti STU FEI + SJF) 

Vystavovatelia návštevníkom predstavia svoj projekt, uvidíte model vesmírneho vozidla (rovera), ktorý je plne pohyblivý a funkčný, disponuje mechanizmom 3D tlače za pomoci slnečného žiarenia a fresnelovej šošovky. Záujemcom vysvetlia všetky podrobnosti a zmysel ich práce, popíšu vývoj, ich ciele a aktivity do budúcna.

AMAVeda

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku klub č.959 - SOVA

Chémia, biológia, geografia, matematika, logika a fyzika - to všetko hrou. V stánku AMAVeda pre Vás vystavovatelia pripravili program podľa odborov. V odbore Chémia, si budete môcť vyskúšať jednoduché chemické pokusy, vďaka ktorým deti ľahko pochopia chemické reakcie, s ktorými sa stretávajú aj v bežnom živote, najčastejšie v kuchyni; chromatografiu - zistíte, z akých farieb sa skladá vaša obľúbená; a meranie pH roztokov - zásaditý, kyslý či neutrálny? V odbore Biológia  si budete môcť otestovať svoj zrak - uhádni čo vidíš pod mikroskopom, ako aj preskúmať vzorky zdravých a poškodených tkanív. Biológia inak - mozog a rovnováha; máte pevnú ruku? Geografia - virtuálne pieskovisko s kvízom. V odbore Logika si budete môcť vyskúšať hlavolamy rôzneho druhu, pričom k vyriešeniu nie je potrebná vždy len logika, ale aj kreativita či priestorová predstavivosť. Matematika - pre najmenších a zábavne. Fyzika - pomocou pokusov si vyskúšate magnetizmus, pocítite v rukách silu magnetického poľa, zahráte si magnetický futbal, vyskúšate si vzduchové delo - budete môcť vytvoriť a využiť tlakovú vlnu na odstránenie prekážky, alebo vidieť demonštráciu zvuku ako vlnenia na Rubensovej trubici.

Letná akadémia Discover

Letná akadémia Discover

Vystavovatelia by radi dali šancu všetkým návštevníkom výstavy okúsiť kúsok z "najlepšieho týždňa leta" — Letnej akadémie Discover. Návštevníci sa na moment stanú riadnymi účastníkmi Discoveru a budú mať možnosť na vlastnej koži zažiť niektoré kurzy, zo širokého portfólia LAD, vedené slovenskými a českými odborníkmi zo svetových univerzít.

LAD je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti. Študentom ponúka široké protfólio kurzov, od biológie či práva cez robotiku a kvantovú fyziku až po históriu umenia. Na kurzoch študenti formou experimentov, simulácií a diskusií objavujú obory, o ktorých štúdiu na vysokej škole uvažujú, alebo ich fascinujú, a preto by ich chceli bližšie spoznať. V našich zemepisných šírkach je to asi jediné miesto, kde sa môžu účastníci v priebehu jedného týždňa učiť od tímu lektorov, z ktorých mnohí študovali na univerzitách v Oxforde, Cambrige či na Harvard a pracujú v oblastiach od neurologického výskumu, cez Google a OECD až po konzuláty alebo vzdelávacie inštitúcie.

Čistíme Slovensko diamantovými elektródami

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky STU BA

V stánku Vám vystavovatelia predstavia unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantových elektród. Pri čistení odpadových, povrchových aj podzemných vôd využívajú tenké vrstvy bórom dopovaného diamantu vyrobené chemickou depozíciou z plynov vo vákuu. Tieto po pripojení elektrickej energie dokážu produkovať veľmi silné oxidanty schopné odstrániť z vody aj mimoriadne odolné a nebezpečné typy mikropolutantov akými sú napríklad použité liečivá, drogy, pesticídy alebo baktérie rezistentné voči antibiotikám. Viac o ich aktivitách nájdete na FB stránke Slovenské diamanty.

Vzdelávanie objavovaním - FabLab a IT akadémia

Centrum vedecko-technických informácií SR

Fablab

V stánku "Vzdelávanie objavovaním“ vám vystavovatelia predstavia hneď dve aktivity. Prvou z nich bude tvorivá dielňa FabLab. FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť, ktorá ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Príďte sa pozrieť na 3D tlačiareň priamo v akcii!

Druhou časťou stánku bude aktivita projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, kde predstavia výstupy, aktivity a benefity, ktoré projekt môže poskytnúť školám, žiakom, študentom a učiteľom od 1.9.2018. Projekt reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov - špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chcú prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných škôl, SŠ a VŠ mimo Bratislavského kraja.Časť aktivít vám reálne ukážu a zodpovedajú na vaše otázky. Prehľad doterajších aktivít je možné si pozrieť na FB stránke IT akadémia

Butterfly Effect

Butterfly Effect

Nauč sa tvoriť svetové aplikácie a hry od nápadu po vydanie! Praktické vzdelávanie pre digitálny biznis. Ako vyzerajú "real-life" zadania firiem na aplikácie a hry a vzdelávanie v tejto oblasti? V tomto stánku sa dozviete všetko o tom, ako vznikajú nápady na svetové aplikácie v tímoch mladých Slovákov. Príďte si vyskúšať proces vytvárania efektívnych riešení od nápadu cez proces, realizáciu a ich testovanie. Vzdelávanie vo svete hier a aplikácií je prístupnejšie viac než kedykoľvek pred tým.

RoboTech Vision - mobilná robotika

RoboTech Vision s.r.o.

V stánku bude možné vidieť mobilné roboty Androver a Androver2. Návštevníci si môžu vyskúšať programovanie robota OzoBot 2.0 pomocou farebných kódov. Počas dňa sa budú konať praktické ukážky pohybu mobilného robota Androver. Taktiež radi zodpovedajú všetky otázky návštevníkov. Zatiaľ si môžete pozrieť videá z testovacích jázd s Androverom: Androver 1, Androver 2

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline je moderná univerzita s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa zaoberá od svojho vzniku vedou a technikou v doprave. Stánkari budú prezentovať vedecko výskumné aktivity zamerané na dopravu.

STUBA GREEN TEAM

STUBA GREEN TEAM, SGT

Návštevníci si budú môcť pozrieť, odfotiť vystavenenú formulu. Dozvedia sa viac o aktivitách STUBA GREEN TEAM, technické informácie o formule, zaujímavosti z návrhov a výroby komponentov a mnoho iného. Od roku 2009 študenti STU stavajú v rámci súťaže Formula Student elektrické monoposty, s ktorými súperia na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta.

Prírodovedecká faktulta UK v Bratislave

Prírodovedecká faktulta UK v Bratislave

V stánku budú propagované jednotlivé prírodovedné disciplíny a odbory, ktoré je možné na PriF UK študovať v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia. V priebehu dvoch dní sa v stánku vystriedajú zástupcovia jednotlivých odborov, napr. v rámci biológie budú prezentované modelové organizmy pre štúdium dedičnosti alebo v rámci geológie budú odprezentované paleontologické nálezy a pod. Návštevníci si budú môcť na základe rôznych znakov na ľudskej kostre určiť vek a pohlavie jedinca, sledovať rôzne chorobné zmeny na kostre a pod. Návštevníci si tiež budú môcť na sebe vyhodnotiť prítomnosť niektorých dedičných znakov. Okrem toho budú môcť pomocou mikroskopu pozorovať rôzne druhy modelových organizmov, napr. kvasinky, riasy a pod. Potenciálni záujemcovia o štúdium prírodovedných odborov získajú detailnejšie informácie týkajúce sa študijných programov poskytovaných PriF UK v Bratislave.

H2020 NEWTON - Edu Virtual

Ústav multimediálnych IKT, FEI STU

Prezentujúci vám v tomto stánku ukážu aplikáciu pre interaktívnu výučbu zemepisu s využitím VR/AR a využitie virtuálnej a rozšírenej reality pre zobrazovanie geografických objektov. Pomocou VR okuliarov sa budú môcť návštevníci preniesť na rôzne miesta európy. Pomocou rozšírenej reality si budú môcť návštevníci sprítomniť rôzne európske dominanty.

Vesmír na dosah

SOSA – Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

V stánku bude pre návštevníkov k dispozícii 3D sledovanie polohy prvej slovenskej družice, miniatúrna meteorologická sonda so zobrazovaním údajov a rôzne staré projekty našej organizácie. SOSA v rámci svojich aktivít popularizuje vesmírny výskum na Slovensku, zasadzuje sa o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a organizuje verejné prednášky a workshopy pre všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku.

CERN

CERN, Európska organizácia pre jadrový výskum

Návštevníci tohto stánku budú môcť absolvovať virtuálnu prehliadku CERNu ako aj jedného z obrovských detektorov umiestneného v tuneli veľkého hadrónového urýchľovača LHC 100 pod povrchom zeme. Taktiež sa budú môcť zapojiť do kvízu s netradičnými otázkami a odpoveďami o CERNe alebo získať CERN tetovačky. Vdaka detektoru hmlovej komore budú môcť naživo vidieť kozmické žiarenie - neviditeľné častice, ktoré na nás padajú. Detekcia castic sa navstevnikom priblizi aj vdaka niekolkym dalsim hands-on aktivitam.  Zažiť môžete aj prednášky o CERNe, a to nielen o výskume, ale aj na tému - CERN: veda pre mier.

Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V stánku dostanete informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj iné informácie týkajúce sa OPVaI. V stánku budú k dispozícii aj propagačné predmety, materiály, hry a zábavné aktivity.

 

Informácie o ďalších interaktívnych stánkoch budú priebežne dopĺňané.

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Rýchla kontrola prítomnosti mykotoxínov v produktoch z pšenice
> Zaujíma vás vojnová história? Navštívte múzeum SNP
> Mladý programátor vytvoril Space world
> Európska správa o drogách 2019: Trendy a vývojové zmeny
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Výzva na výber odborných hodnotiteľov
> Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle
> Verejná výzva Slovensko –Francúzsko 2019