Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Program

Program konferencie PopVaT Day 2014

8:00 – 8:45 – registrácia s občerstvením

8:45 – 9:00 – Privítanie

9:00 – 10:15 – workshop Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí - prezentuje Daniel Duriš  (Pizza SEO, s.r.o.)

10:15 – 10:30 – prestávka na kávu

10:30 – 12:00 – worshop Mediálna džungľa? Aj veda si zaslúži byť videná! – prezentuje Martin Maruniak

12:00 – 13:00 – Prestávka na obed

13:00 – 14:30 – Prezentácie popularizačných aktivít

14:30 – 15:30 – diskusia, hľadanie partnerov

15:30  - Záver

Pizza SEOWorkshop Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stánok a sociálnych sietí

Daniel DurišPrezentácia firmy Pizza SEO bude zameraná na prácu s webom, SEO optimalizáciu stránok a ich prepojenie na sociálne siete - so zameraním na propagáciu vedy a techniky prostredníctvom týchto nástrojov. Bližšie informácieo spoločnosti Pizza SEO nájdete na webovej stránke www.pizzaseo.com

Prezentovať bude Daniel Duriš

Daniel Duriš je senior konzultat spoločnosti Pizza SEO. Už od roku 2003 pracuje v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače. Dnes sa špecializuje na použiteľnosť a prístupnosť webových stránok.

Workshop Mediálna džungľa? Aj veda si zaslúži byť videná!

Médiá vraj iba "obchodujú" s ilúziami a reklamou. Je v nich priestor aj pre seriózne informácie a vedu? Áno, ale ak chcete upútať správou o svojom projekte alebo výsledkoch výskumu, je dôležité, aby vaše informácie vynikli medzi ostatnými "tuctovými." Ako ale najlepšie osloviť médiá? Ako sa vyostrujúci konkurenčný boj o čitateľa, diváka a poslucháča prejavuje na fungovaní médií? Na seminári vysvetlíme ako "fungujú" súčasné médiá. Podrobne zanalyzujeme, aké sú hlavné dôvody neúspechu vydávaných "vedeckých" správ ... resp. aký je rozdiel medzi informáciami pre televízneho, rozhlasového a píšuceho novinára. Detailne si vysvetlíme pravidlá pre písanie tlačových správ a pozvánok. Ukážeme si príklady "dobrých" vedeckých správ, ktoré správne pracujú s príbehom a vysvetlíme si čo je vlastne pre médiá "príbehom." Na negatívnych príkladoch si naopak ukážeme tie najväčšie nešváry súčasných tlačových správ. A pretože trendom sú vizuálne prezentácie, ukážeme si niekoľko typov na rýchle a jednoduché nástroje, ktoré vaše prezentácie vizuálne zatraktívnia.

Martin MaruniakPrezentovať bude Martin Maruniak

Martin Maruniak Vyštudoval odbor Všeobecná biológia (špecializácia Klinická antropológia) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Manažment organizácií na SVŠES v Prahe. Absolvoval prestížnu London school of PR a dva stupne certifikovaného vzdelávacieho programu pre profesionálnych koučov ČNP Consulting, registrovaného Českou asociáciou koučov ČAKO.

Prakticky celý svoj profesijný život (viac ako 20 rokov) sa venuje komunikácii, médiám, public relations a media relations - teda vzťahom s médiami. V rokoch 1994 - 2000 spolupracoval s televíziami VTV, STV a TV Markíza. Pracoval tiež ako dramaturg a moderátor publicistických relácií Rádia Twist. Od roku 2000, po príchode do ČR, sa podieľal na riadení strategickej komunikácie rôznych spoločností pod hlavičkou agentúry GCI/Grey Praha. Šesť rokov (2005-2011) bol pražským korešpondentom TV Markíza. Spolupracoval s denníkom Mf DNES, týždenníkom Plus 7 dní alebo magazínom PROFIT. Posledných 10 rokov pracoval ako editor správ najpočúvanejšieho českého Rádia Impuls. Od októbra 2014 v pražskej pobočke celosvetovej komunikačnej agentúry Ogilvy PR vedie novo vzniknutú jednotku Creative Content Lab, ktorej cieľom je vytvárať pre klientov originálny kreatívny spravodajský obsah (tzv. real time content) použiteľný ako pre tradičné, tak pre sociálne médiá. Venuje sa aj lektorskej činnosti, okrem iného aj v rámci kurzov Asociácie Public Relations Agentur. Posledných 5 rokov v spolupráci s Akadémiou vied ČR a Sympóziom Sychrov organizuje vzdelávacie zážitkové semináre pre popularizátorov vedy.

 * Zmena programu vyhradená

Prezentácie popularizačných aktivít

(za obsah a presnosť údajov zodpovedajú prendášajúci)

Energoland, veda a objavy interaktívne

Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel

Anotácia: Krátke priblíženie nového moderného infocentra o energií a jeho najzaujímavejších exponátov, ktoré približujú svet vedy a techniky študentom zážitkovou, zapamätateľnou formou.

Radosť detí z objavov

Ondrej Bogár, P-MAT, n. o.

Anotácia: Kedy a ako začať s popularizáciou vedy? Kedy už žiaci ocenia vedecké výsledky, patenty, aplikácie? Bez správneho začiatku nikdy. Prvým krokom popularizácie je budovať v deťoch radosť z poznávania. Nezabiť v nich odvahu klásť zvedavé otázky a podporiť trpezlivosť pri hľadaní odpovedí. Naši dobrovoľníci vedú žiakov k nájdeniu radosti z objavovania a spolu s nimi túto radosť prežívajú.

TnUAD v Trenčíne popularizuje vedu

Andrea Chrastinová Kalinayová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Anotácia: V príspevku budú predstavené popularizačné aktivity Trenčianskej univerzity A. Dubčaka v Trenčíne v oblasti vedy a výskumu - obsah aktivít (čo ? = zameranie), cieľové publikum (kto ?) a formy (ako ?) a priestor aktivít (kde?). Našim cieľom je dať vidieť vedu inými očami, vedu a výsledky výskumu "komunikovať" iným - laickej verejnosti, žiakom, študentom, a práve u nich vzbudzovať a podporovať záujem o bádanie.

O krok vpred

Michaela Španková, Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Anotácia: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky bol zriadený v roku 1991 ako organizácia na zabezpečenie kriminalisticko-technickej a expertíznej činnosti pre potreby Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v odbore kriminalistika. Práve organizácia takéhoto typu (hoci je aj štátna), by nemala zanedbávať vedecko - výskumné aktivity. Dokonca naopak. Mala by sa im naplno venovať, podporovať ich. Ani my na KEÚ PZ nezaháľame a držíme krok s dobou a s páchateľmi. Snažíme sa nie len ho udržať, ale byť o krok vpred, aby odhaľovanie trestnej činnosti bolo čo najefektívnejšie.

Veda ma budúcnosť

Radim Zabadal, AISIS, o.s.

Anotácia: Projekt „Veda má budúcnosť“ vznikol v roku 2011, vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership. Cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobej štruktúrovanej spolupráce firiem a škôl zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov pre žiakov základných a študentov stredných škôl a ukázať im, že kariéra v tejto oblasti má budúcnosť. Na Slovensku projekt beží od roku 2013 pod patronátom firmy Bayer. Spoluorganizátorom projektu je občianske združenie AISIS. Projekt prebieha pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.

Hájime práva a záujmy vysokoškolákov

Katarína Stolárikiová, ŠRVŠ

Anotácia: Ako ŠRVŠ bojuje za študentov, za zvyšovanie kvality VŠ vzdelávania, za zlepšovanie podmienok života vysokoškolákov, za skvalitňovanie ich sociálnej podpory a ďalšie aktivity, ktorým sa venuje.

Every One under One Sky – malý príspevok pre popularizáciu astronómie

Ivan Kimák, CVČ- Regionálne centrum mládeže Košice

Anotácia: Príspevok pojednáva o mládežníckom projekte Every one under one Sky. Projekt vznikal v spolupráci členov neformálnej skupiny MOveo, pracovníkov Hvezdárne Medzev a CVČ – RCM v Košiciach. Samotná realizácia projektu prebehla prispením 27 mladých ľudí z Belgicka, Fínska, Slovinska a Slovenska. Členmi neformálnej skupiny MOveo sú úspešní účastníci „Letných škôl študentov stredných škôl“, ktoré boli organizované v rámci viacerých popularizačných projektov podporených APVV. Cieľom projektu bolo obnovenie aktívnej účasti Hvezdárne Medzev na verejnom živote obyvateľov mesta a jeho okolia. Program bol kombináciou praktických a teoretických činností, počas ktorých sa mladí ľudia oboznámili s históriou hvezdárne a mesta, spoznávali astronómiu prostredníctvom praktických pozorovaní nočnej oblohy. Mládežníci dobudovali a uviedli do prevádzky planetárium a astronomickú výstavu. Prvé ohlasy z prevádzky planetária a planetárneho parku naznačujú, že zrealizovať mládežnícky projekt bol krok správnym smerom na ceste k získaniu nových návštevníkov Hvezdárne v Medzeve a tým prispieť k popularizácii astronómie. Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory programu Mládež v akcii.

Festival vedy - Európska noc výskumníkov

Miriam Šlosárová, SOVVA, o.z.

Anotácia: Projekt festival vedy - Európska noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou Európskej komisie a už desať rokov sa paralelne koná posledný septembrový piatok v 33 štátoch Európy. Je čiastkovo spolufinancovaný v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska-Curie. Prostredníctvom motta „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, sa festival snaží priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Festival je výnimočný nástroj, ktorým možno prirodzene, a zároveň pozitívne komunikovať slovenskú vedy a výskum smerom k širokému publiku, laickej verejnosti, no v neposlednom rade samozrejme aj odbornej verejnosti, súkromnému sektoru a politickým zástupcom. Umožňuje prezentovať reálne výsledky práce slovenských vedcov a výskumníkov, ako aj praktické využitie ich výsledkov v každodennom živote. Dôležitým faktorom úspechu podujatia je, že v rámci svojho konceptu vyťahuje vedcov z ich pracovní a laboratórií a vysiela ich do verejných priestorov, ako sú obchodné centrá, či múzeá, ktoré umožňujú, aby sa s vedou nečakane stretli aj ľudia, ktorí ju bežne nevyhľadávajú. Tento rok sa festival vedy uskutočnil opäť v piatich mestách na Slovensku - Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Tatranská Lomnica. Zapojilo sa doň takmer 1000 vedcov a výskumníkov a zúčastnilo sa ho dovedna 166 000 návštevníkov. Organizátori podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR, sa každoročne prostredníctvom bohatého a maximálne pestrého programu snažia osloviť všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Gabriela Horecká, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Anotácia: Príspevok predstavuje národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý je realizovaný od 9. apríla 2013. Polytechnická výchova spája teoretické vyučovanie s výrobnou praxou. V projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiaka ZŠ na rozhodnutie o budúcej kariére na 500 základných školách. Rozvoj pracovných zručností bude implementovaný do priebehu vyučovania využitím nových didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie, čo umožní aj vybavenie odborných učební fyziky, techniky a bio-chémie na 49 pilotných základných školách v siedmich krajoch SR mimo BSK. V príspevku budú takisto ukázané výsledky ročného fungovania projektu a jeho splnených aktivít a cieľov.

2015: Rok svetla

Dušan Chorvát, Medzinárodné laserové centrum

Anotácia: Rok 2015 bol Organizáciou spojených národov a UNESCO vyhlásený za Rok svetla a technológií založených na svetle (www.light2015.org). Prezentácia oboznámi účastníkov konferencie s fenoménom svetla a fotoniky vo vzťahu k aktivitám plánovaným Medzinárodným laserovým centrom pre popularizáciu tohto odvetvia s podporou projektov GoPhoton! (7RP) a Photonics4all (H2020).

Festival vedy a techniky AMAVETu a Expo Sciences MILSETu ako nástroje pritiahnutia mladých ľudí k vede a technike

Jozef Ristvej, AMAVET - Asociácia pre mládež vedu a techniku

Anotácia: Festival vedy a techniky AMAVETu a Expo Sciences MILSETu sú jedinečné podujatia svojho druhu a organizátori ich vnímajú ako nástroje pritiahnutia mladých ľudí k vede a technike. Cieľom príspevku je predstaviť tieto podujatia širšej odbornej verejnosti a konfrontovať poznatky v tejto oblasti v rámci odbornej konferencie PopVaT 2014.

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave

Marcel Novák, NHF EU v Bratislave

Anotácia: Cieľom projektu bolo zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a zahraničných expertov pri výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných vedecko-výskumných pracovníkov. Zodpovedným garantom za implementáciu projektu na EU v Bratislave bol Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Cieľovou skupinou projektu boli (i) vysokoškolskí učitelia NHF EU v Bratislave, (ii) doktorandi Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, (iii) doktorandi ostatných fakúlt EU v Bratislave.

Tvorivé hranie = poznanie

Beata Puobišová, Vedecká hračka, obč. združenie

Anotácia: Vedecká hračka – 20 rokov – minulosť – súčasnosť – budúcnosť. 500/500 => 1 000 000. Efektívne vedecko-technické aktivity a kooperácie. Ukážka interaktívnej výstavy.

Science.sk - slovenská veda naživo

Zuzana Vitková, Neulogy

Anotácia: Prezentácia predstaví vedecko-popularizačný portál science.sk, ktorý sa venuje primárne prezentácii slovenskej vedy a vedcov. Prezentáciou bude (snáď) zaujímavo predstavený jeho obsah, zámer, aktivity a možnosti spolupráce.

Startupy na Slovensku

Richard Bednár, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu

Anotácia: Myslíte si, že Slováci nie sú dobrí podnikatelia? Že nevedia vymyslieť nový Google alebo Facebook? Že nemajú inovatívne myslenie? Príďte a uvidíte, že medzi nami sa nachádzajú ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí.

Mladý vedec

Martin Hriňák, APROMOD, s. r. o.

Anotácia: Obsahom môjho príspevku je prezentácia časopisu Mladý vedec, ktorý je zameraný na popularizáciu prírodných a technických vied.

O fyzike inak

Mgr. Martin Štubňa, UKF v Nitre

Anotácia: Na FPV UKF v Nitre organizujeme dlhodobo dve podujatia, ktorými chceme priblížiť fyziku deťom a mladým ľuďoch. Chceme docieliť, aby sa fyziky nebáli a obľúbili si ju.

Jedno podujatie má názov fyzika naživo jedná sa o fyzikálnu show určenú žiakom základných škôl, ktorým fyziku prezentujeme cez zaujímavé experimenty.

Druhé podujatie je denný mestský tábor FAJN – Fyzika ako ju nepoznáte, ktorý je vždy zameraný na nejakú oblasť fyziky, ktorú sa snažíme s deťmi skúmať.

Vedecký jarmok na FPV UKF v Nitre

PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.

Anotácia: Ak chcete vedu vidieť, počuť a zažiť tak je potrebné prísť do Nitry. Fakulta prírodných vied každoročne v spolupráci s OC Mlyny organizuje deň venovaný vede. V tento deň prezentujú jednotlivé prírodovedné odbory zaujímavosti so svojich oborov, ktoré by mohli zaujať mladých ľudí. Ide napr. o vysvetlenie stratégie na výhru v logickej hre, o získanie vedomostí o plesniach, ktoré nás v domácnosti obklopujú a podobne.

SCHOLA LUDUS: Je toto robot?

Katarína Teplánová, CVTI SR

Anotácia: Predstavte si čiernu skrinku. Vymýšľate experimenty na odhalenie jej tajomstiev. Máte skvelé interaktívne nástroje, dostatok času na seriózne poznávanie tak ako to robia vedci a šancu priblížiť sa hrou k pochopeniu závažného vedeckého alebo technického problému. - Skoro už realita: Portál SCHOLA LUDUS online a ukážka ROBOT-NEROBOT.

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. Storočí

Silvia Šipikalová, NHF EU v Bratislave

Anotácia: Strategický cieľ projektu: Koncentrácia špičkových výskumných pracovníkov a infraštruktúry do Centra excelencie ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Špecifický cieľ projektu: Rozvoj technickej infraštruktúry a výskumného potenciálu pre skúmanie civilizačných výziev spojených s poznatkovou ekonomikou a ekonomickým rastom Zodpovedný garant za implementáciu projektu je prof. Ing. Ján Lisý, PhD. Realizáciou projektu sa na Národohospodárskej fakulte vybuduje 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním. Ide o tieto laboratóriá: 1.Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF) – garantkou aktivity je prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 2.Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET) – garantom aktivity je prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 3.Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN) - garantmi aktivity je dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 4.Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky (KHP) – garantom aktivity je prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD. 5.Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI) – garantkou aktivity je prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 6.Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP) – garantkou aktivity je prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 7.Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR) - garantom aktivity je prof. Ing. Milan Buček, DrSc. Vytvorená sústava laboratórií poskytne výskumnú infraštruktúru výskumníkom, študentom a odbornej verejnosti v bratislavskom regióne. Vytvorí predpoklad pre intenzifikáciu spolupráce riešiteľských pracovísk, poskytne potrebné dátové a výpočtové kapacity. Výsledky výskumu budú prezentované slovenskej i medzinárodnej odbornej verejnosti a prispejú k popularizácii slovenskej vedy.

 

 

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Bratislavská vedecká cukráreň: Hlavolamy a fyzika: čo nám príroda dovolí vypočítať?
> SR sa zapojila do projektu na podporu najinovatívnejších startupov