Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prezentácie z Národnej konferencie TVT 2013

Prezentácie z Národnej konferencie, ktorá sa konala dňa 14. 11. 2013 v priestoroch CVTI SR. Téma konferencie bola "Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – poznatkami k prosperite".

Ing. Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, Úrad vlády SR

Názov prednášky: „Priorizácia tém = koncetrovanie obmedzených zdrojov”

Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník, MŠVVaŠ SR

Názov prednášky: Dunajská stratégia - podpora budovania prosperity v podunajskej oblasti

Mgr. Patrik Helmich, Sekcia vedy a techniky, MŠVVaŠ SR

Názov prednášky: „Nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020 a perspektívy účasti SR“

Ing. Martin Hlinka, riaditeľ - odbor priemyslu a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR.

Názov prednášky: „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – Pohľad Ministerstva hospodárstva SR“

 PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ, Sekcia  podporných programov, MH SR a

 Mgr. Andrea Uhrínová, Sekcia štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR

Názov prednášky: „Príprava operačného programu Výskum a inovácie“

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Názov prednášky: „Kľúčové technológie a ich inovačný dopad na zvýšenie konkurencieschopnosti a trvale udržateľný rozvoj spoločnosti“

 

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2021
> Veda v CENTRE – séria na tému Doprava – 7. diel
> Praktický sprievodca občianskou vedou pre občanov a výskumníkov
> Výzva Women TechEU otvorená