9. - 15. november 2020
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Program konferencie

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je hľadanie možností spolupráce médií a relevantných odborných inštitúcií pri popularizácii vedy a techniky a motivácii žiakov pri výbere budúceho štúdia a profesionálnej kariéry v tejto oblasti.

Prírodovedné a technické smery v dnešnej dobe trpia nedostatkom študentov a profesionálov a preto je nevyhnutné ovplyvňovať mládež a usmerňovať ju k výberu týchto študijných odborov. V ovplyvňovaní mienky mládeže majú výraznú úlohu práve médiá a preto nesú aj časť zodpovednosti za popularizáciu vedy a techniky.

Konferencia bude vhodnou príležitosťou pre stredné školy zistiť, čo sú médiá ochotné a schopné spraviť pre popularizáciu vedy a techniky a naopak, aké kroky by mali stredné školy podniknúť, aby sa mohli so svojimi zaujímavými aktivitami a projektmi zviditeľniť v médiách.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi predstaviteľmi médií, odbornou verejnosťou a pedagogickými pracovníkmi stredných škôl a spoločne hľadať riešenia pre súčasné potreby spoločnosti s cieľom realizovať zámery budovania vedomostnej spoločnosti.

Konferencia taktiež poskytne stredným školám priestor na prezentáciu úspešných žiackych bádateľských projektov vypracovaných v školskom roku 2012/2013 na sprievodnom podujatí konferencie – Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší bádateľský projekt). Súťaž je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska

 Garanti konferencie

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
  • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
  • Mladí vedci Slovenska o. z.

 Odborní garanti konferencie

Ing. Róbert Szabó, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR

 Organizačný výbor konferencie

Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Mgr. Patrícia Stanová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

MUDr. Lívia Majerníková, Mladí vedci Slovenska, o. z.

Mgr. Michal Šípoš, Mladí vedci Slovenska, o. z.

Program konferencie (program je priebežne aktualizovaný)

Program:

Pondelok, 11. november 2013

 12:00 – 13:00      Registrácia účastníkov konferencie Quo Vadis (s občerstvením)

13:00  –  13:15    Otvorenie konferencie, jej sprievodného podujatia Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 a výstavy pre verejnosť

Panel „Úloha médií pri podpore popularizácie vedy a techniky v spoločnosti“

13:30 – 13:50      prof. Samuel Brečka, PhD., Akadémia médií: úloha médií v procese popularizácie vedy a techniky a podpore mladých vedeckých talentov

13:50 – 14:10      Mgr. Milan Banyár, PhD.., Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Nové médiá a nové trendy v marketingovej komunikácii (ich vplyv na popularizáciu vedy, výskumu a vzdelávania)

14:10 – 14:40      prestávka na občerstvenie

14:40 – 15:00      Mgr. Marta Gajdošíková, RTVS – Dvojka: možnosti RVTS pri podnietení záujmu mládeže o prírodovedné a technické vzdelávanie na školách a univerzitách

15:00 – 15:15      Mgr. Ľubica Šajdová, RTVS – SRo, rádio Regina: rozhlasové vysielanie ako nástroj popularizácie vedy a techniky

15:15 – 15:30      Igor Haraj, RTVS – SRo,: Mladé vedecké talenty v rozhlasovom vysielaní a podpora ich mediálnych zručností.

15:30 – 15:45      Ľubomír Straka, TA3: Možnosti a potenciál elektronických médií pri medializácii A podpore vedy a výskumu

15:45 – 16:00      Mim. Prof. Doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD., Akadémia médií: Popularizovať vedu v médiách. Ako na to?

16:00 – 17:00      Diskusia

17:00 – 18:00      Večera

Utorok, 12. november 2013

 8:30                    Priebežná registrácia s občerstvením 

Panel „Inštitucionálna podpora popularizácie vedy a techniky“

9:00 – 9:20         Slovenské elektrárne, a. s.:  Ako môže partnerská organizácia z priemyslu napomáhať popularizácii vedy a techniky

9:20 – 10:00       RNDr. Katarína Teplánová, PhD., CVTI SR: virtuálne centrum vedy

                           Mgr. Andrea Putalová, CVTI SR, NCP VaT: Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a ich  aktivity

                           Mgr. Patrícia Stanová, CVTI SR, NCP VaT: projekt PopVaT  - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

10:00 – 10:20      prestávka na občerstvenie

10:20 – 10:40      Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.: ÚEF FEI STU Bratislava: Nové výzvy, perspektívy a riešenia  v spolupráci s univerzitami s technickým zameraním vo vzdelávaní k vede a technike na stredných školách

10:20 – 12:00      Skúsenosti a potreby stredných a vysokých škôl v súvislosti s popularizáciou vedy a techniky a podporou mladých talentov

12:00 – 12:30      Diskusia

12:30                   Záver konferencie 

12:30 – 13:30      Obed

 13:30 – 14:30      Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013

Prihlasovanie na konferenciu

On-line prihlasovací formulár pre účastníkov

Vyplnený prihlasovací formulár je potrebné odoslať najneskôr do 6. 11. 2013

Konferenčný poplatok : Konferenčný poplatok sa neplatí.

Ubytovanie a cestovné náklady : Účastníkom konferencie, ktorí budú zabezpečovať pedagogický dozor žiakom súťažiacim na Scientia Pro Futuro 2013 (jednému pedagógovi z danej školy) z Prešovského, Košického, Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja organizátor zabezpečí a uhradí ubytovanie z 11. na 12, novembra 2013. Ostatní účastníci konferencie si hradia ubytovanie z vlastných zdrojov.

Kontakt:

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Mobil: 0907 314 352
E-mail: info@mladivedci.sk
 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/69 253 129
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk
Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Ako spolu komunikujú mozog a tráviaci systém
> Prinesie pokuta 135 tisíc eur za znečisťovanie rieky Slatina prelom?
> Nová štúdia: Osamelosť sa dokáže zapísať do ľudského mozgu
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Veda v CENTRE: Zelený betón
> Verejná výzva Slovensko – SRBSKO 2021
> Verejná výzva Slovensko – UKRAJINA 2021
> Cena guvernéra Národnej banky Slovenska