Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Slávnostné otvorenie TVT je už tradične úvodným podujatím, ktorého úlohou je otvoriť Týždeň vedy a techniky na Slovensku a informovať o aktivitách realizovaných počas celého obdobia trvania podujatia.

Na Slávnostnom otvorení TVT sa zúčastili popredné osobnosti vedecko-technických inštitúcií, aby tak upriamili pozornosť verejnosti na myšlienku Týždňa vedy a techniky - priblížiť vedu ľudom.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 sa uskutočnilo 10. novembra 2014 o 9.00 hod. vo vestibule CVTI SR, Lamačská cesta 8/A Bratislava.

S krátkymi príhovormi vystúpili: generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zástupca Klubu 500 Ing. Martin Kele, prezident Zväzu výskumných organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo, v zastúpení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s. riaditeľ externých vzťahov Michele Bologna.

Na slávnostnom otvorení TVT 2014 sa taktiež zúčastnili: Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, Ing. Róbert Szabó, PhD., poradca generálneho riaditeľa, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV, Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR, pracovníci MŠVVaŠ SR, CVTI SR a ďalší.

Videozáznam z otvorenia TVT 2014

Fotoalbum z otvorenia TVT 2014

Reportáž z otvorenia TVT 2014 v e-novinách Vedecký kaleidoskop

Plagát

Symbolické spájatnie pásky v duchu Motta TVT 2014 Spájame sa pre vedu a techniku

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Prioritami sú zdravá spoločnosť aj krajina – zo správy o stave Únie 2020
> PODCAST SAV: Návrat mozgov je pre Slovensko kľúčový
> Nezmeškajte online prednášku virologičky Tatiany Betákovej o očkovaní
> Štefánikove myšlienky ožijú vo virtuálnej realite
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Online SAVinci: Načo nám je očkovanie
> Staňte sa hviezdou TVT 2020!
> Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 – Horizon Europe