Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Január 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Odborná konferencia PopVaT Day 2014

Prezentácia. Popularizácia. Projekty. Päť minút.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR zorganizovalo 12. 11. 2014 prvú odbornú konferenciu zameranú na popularizáciu vedy a techniky a všetky jej formy.

Konferencia sa uskutočnila pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Bližšie informácie k podujatiu

PopVaT Day 2014

Fotogaléria z podujatia

Plagát konferencie

Program konferencie

.

Prezentácie z konferencie PopVaT Day 2014:

Workshop - Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí - Daniel Duriš  (Pizza SEO, s.r.o.) (pdf)

Workshop - Mediálna džungľa? Aj veda si zaslúži byť videná! – Martin Maruniak (pdf)

Popularizácia v CENTRE - Andrea Putalová, NCP VaT pri CVTI SR (pdf)

Radosť detí z objavov - Ondrej Bogár, P-MAT, n. o. (pdf)

TnUAD v Trenčíne popularizuje vedu - Andrea Chrastinová Kalinayová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (pdf)

O krok vpred - Michaela Španková, Kriminalistický a expertízny ústav PZ (pdf)

Veda ma budúcnosť - Radim Zabadal, AISIS, o.s. (pdf)

Every One under One Sky – malý príspevok pre popularizáciu astronómie - Ivan Kimák, CVČ- Regionálne centrum mládeže Košice (pdf)

Festival vedy - Európska noc výskumníkov - Miriam Šlosárová, SOVVA, o.z. (pdf)

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. - Gabriela Horecká, Štátny inštitút odborného vzdelávania (pdf)

2015: Rok svetla - Dušan Chorvát, Medzinárodné laserové centrum (pdf)

Festival vedy a techniky AMAVETu a Expo Sciences MILSETu ako nástroje pritiahnutia mladých ľudí k vede a technike - Jozef Ristvej, AMAVET - Asociácia pre mládež vedu a techniku (pdf)

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave - Marcel Novák, NHF EU v Bratislave (pdf)

Tvorivé hranie = poznanie - Beata Puobišová, Vedecká hračka, obč. združenie (pdf)

Science.sk - slovenská veda naživo - Zuzana Vitková, Neulogy (pdf)

Startupy na Slovensku - Richard Bednár, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu (pdf)

Mladý vedec - Martin Hriňák, APROMOD, s. r. o. (pdf)

O fyzike inak - Mgr. Martin Štubňa, UKF v Nitre (pdf)

Vedecký jarmok na FPV UKF v Nitre - PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Mária Siptáková (pdf)

SCHOLA LUDUS: Je toto robot? - Katarína Teplánová, CVTI SR (pdf)

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. Storočí - Silvia Šipikalová, NHF EU v Bratislave (pdf)

 Ako sa stať amatérskym astronautom - Alexander Kutka, SOSA (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> Príručka pre prijímateľa NFP v. 5.0
> Vedecké pokusy Štyri živly – Oheň: Múka horí
> Security Research Event
> Súťaž Nového európskeho Bauhausu 2022 otvorená