7. - 13. november 2022
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AMAVET organizuje Festival vedy a techniky - sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012

31.08.2012

Jedinečná šanca pre mladých vedcov Festival vedy a techniky 2012

 

SiAMAVET mladý človek so záujmom o vedu a chceš zabojovať v súťaži o najlepší vedecko-výskumný a technický projekt? Práve Festival vedy a techniky (ďalej FVaT) je výbornou príležitosťou na uskutočnenie tvojho sna o úspechu vo vedeckej súťaži mládeže.

Nadchádzajúci ročník národnej súťaže a prehliadky bádateľskej činnosti žiakov základných a stredných škôl, organizovaný Asociáciou pre mládež, vedu a techniku – AMAVET sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch 08.11.2012 – 10.11.2012 počas 9.ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok prijal záštitu nad podujatím držiteľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Douglas Dean Osheroff, ktorého korene siahajú na Slovensko.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do jednej z jedenástich vyhlásených súťažných kategórií a zaregistrovať na stránke: http://www.festivalvedy.sk/.

Termín uzatvorenia registrácie je 15.10.2012.FVAT

Čo ponúkame?

Účastníci budú mať možnosť počas troch dní prezentovať svoj projekt prostredníctvom pripraveného posteru, resp. exponátu hodnotiacej komisii zloženej z odborníkov rôznych výskumných inštitúcií a univerzít ale taktiež aj laickej verejnosti. Ďalej ponúkame možnosť zoznámiť sa, komunikovať a vymieňať si postrehy a skúsenosti z projektovej tvorby s ostatnými súťažiacimi, ale aj pozvanými zahraničnými delegáciami. Na vybraných víťazov podujatia čakajú hodnotné vecné ceny ale aj nominácia na prestížne vedecké súťaže a výstavy určené mládeži – Intel ISEF, I-SWEEEP, ESE, ESI a tým reprezentovať krajinu na medzinárodnej úrovni.

Naše úspechy na medzinárodnej scéne

Víťaz FVaT z roku 2009 a 2010 Marek Buchmann získal na podujatí Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA postupne 2.miesto v roku 2010 a 4.miesto v roku 2011 v kategórii chémia vďaka prezentácii práce: Využitie špecificky substituovaných imínov pri syntéze prekurzorov liečiva Stobadínu, resp. jeho analógov. V práci sa Marek venoval laboratórnej optimalizácii novej, doteraz v literatúre nepublikovanej dvojstupňovej a regiošpecifickej metódy na prípravu indolových derivátov na báze arýnovej cyklizácie s využitím organokovových zlúčenín. Na základe toho, čo experimentovaním zistil, hlavnou výhodou novej metódy prípravy 1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]-derivátov je jej ekonomická a ekologická nenáročnosť v prípade jej priemyselného využitia, ktorá túto novú syntézu indolov zvýhodňuje pred Fischerovou indolovou syntézou.

Marek Buchmann

Marek Buchmann a jeho pripravený stánok počas Intel ISEF.

 

A čo vraví Marek na súťaž? “Jedná sa o mimoriadne profesionálne zorganizovanú medzinárodnú súťaž, pri ktorej platí, že byť čo i len účastníkom tejto súťaže je veľká česť, lebo už tým ste sa zaradili medzi najlepších 1500 mladých vedcov na celom svete. Je to súťaž, ktorá takmer vôbec nemá slabé stránky a každému účasť na nej vrelo odporúčam.“

Ďalší víťaz FVaT z roku 2011 Daniel Zvara získal v roku 2012 2.miesto na podujatí I-SWEEEP (International Sustainable World Project Olympiad) s projektom: Šesťnohý robot. Daniel zostrojil robota plne autonómneho, vybaveného vlastným napájaním a ovládaním na diaľku. Robot je tiež vybavený infračervenými senzormi, vďaka čomu je schopný sa vyhýbať prekážkam. Pre príjem infračerveného svetla z ovládania slúžia viaceré IR prijímače a čo je najzaujímavejšie, jeho pohyb je založený na princípe plaveckého štýlu kraul.

Daniel Zvara

Daniel Zvara tešiaci sa z ocenenia po vyhodnotení súťaže.


Dávid Kocan
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
mimovládna, nezisková a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež

Foto: Amavet

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
> Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
> Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
> PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
 
Novinky portálu CIP VVI
> ITAPA EXPO 2022
> Applied AI Conference 2022
> VIVATECHNOLOGY
> 10. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“