5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovory 2016

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Jedinečné podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa už po trinásty raz snaží priblížiť verejnosti úžasný svet vedy a techniky na Slovensku. Cieľom Týždňa vedy je tiež oslovenie mladých ľudí a ich motivovanie k štúdiu vedeckých a technických odborov.

Príhovor generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR

Milí priatelia vedy a techniky,v roku 2016 sa koná už 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Aj tento rok ponúkne priaznivcom vedy veľa nezabudnuteľných zážitkov. Tešiť sa môžete na rôzne prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, vďaka ktorým budete mať možnosť spoznať prácu našich vedcov a oboznámiť sa s aktuálnymi poznatkami z oblasti vedy a techniky.

Príhovor predsedu predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja

V tradičnom jesennom termíne sa stretávame na ďalšom ročníku veľmi zaujímavého a úspešného podujatia, Týždeň vedy a techniky, v rámci ktorého prezentujeme širokej verejnosti vedu a techniku v jej pozitívnom svetle.

Príhovor prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

ZSVTS a jeho subjekty – členské odborné organizácie Zväzu pripravili pre Vás a širokú odbornú i laickú verejnosť množstvo odborných a vzdelávacích podujatí, ktoré sú obsahom širšieho dátumového rámca akcií Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Informácie o nich sú dostupné nielen na zväzových stránkach, ale aj na portáli Týždňa.

Príhovor predsedu Združenia výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

Veľmi dôležité je aj ukázať, prečo a v čom je veda dôležitá pre Slovenskú spoločnosť. Že Slovensko, ako priemyselná krajina potrebuje vedecký výskum nielen v záujme rozvoja vlastnej inovačnej schopnosti, ale najmä v záujme pritiahnutia schopných tvorivých mladých ľudí.

Príhovor prezidenta Združenia výskumných organizácií neziskového sektora

Som nesmierne rád, že ako zástupca združenia reprezentujúceho organizácie vykonávajúce výskum a vývoj na neziskovom princípe, môžem konštatovať, že v posednom období stúpa zapojenie organizácií tohto typu do riešenia projektov najmä dopytovo orientovaných výziev.

Príhovor prezidenta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Vážené dámy a páni, Vážení aktéri aktivít v oblasti vedy a techniky, snahou podnikateľského sektoru je využiť aktivity Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako na prezentáciu dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti pre širokú odbornú verejnosť, tak i na popularizáciu výskumnej činnosti pre budúcu profesionálnu orientáciu mladej generácie.

Príhovor prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Vážené dámy a vážení páni, milí priatelia vedy a techniky, dovoľte mi úvodom poďakovať organizátorom podujatia „Týždeň vedy a techniky 2016“ za priestor prihovoriť sa Vám na tomto mieste z pozície prezidenta najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, ktorá už 25 rokov aktívne presadzuje spoločné záujmy svojich členov.

Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

Milí nadšenci vedy a techniky, jeden týždeň v roku patrí u nás na Slovensku výlučne vede a je to vidieť nielen v hlavnom meste, ale aj v regiónoch po celej krajine. Sprevádza ho množstvo podujatí, ktoré zaktivizujú organizátorov a priťahujú pozornosť verejnosti.

Príhovor zástupcu Slovenských elektrární

Vážené dámy, vážení páni,v najbližšom týždni budú mať stovky návštevníkov príležitosť nahliadnuť do sveta vedy a techniky a načerpať nové poznatky alebo inšpiráciu na trinástom ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Stredoškoláci pozor! Je tu pre vás súťaž Net@FIIT 2019
> Negatívnym faktorom životného prostredia je aj prírodná rádioaktivita
> Stanovenie kyselín molekulovou absorpčnou spektrometriou s vysokým rozlíšením
> Košický turnaj FIRST LEGO League spoznal svojich víťazov
 
Novinky portálu NCP VAT
> Januárová vedecká kaviareň
> Januárová vedecká cukráreň
> Čo nájdete v januárovom Quarku
> História vývoja CVTI SR v krátkom videu
 
Novinky portálu CIP VVI
> Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument – 1.fáza
> Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
> Výzva Slovensko – Bielorusko