5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovory 2015

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Už dvanásty raz sa na Slovensku koná jedinečné podujatie zamerané na propagáciu vedy a výskumu a tým priblíženie tohto jedinečného sveta širokej verejnosti. Novembrový Týždeň vedy a techniky predstavuje taktiež vhodnú príležitosť osloviť najmä mladých ľudí a získať ich pre vedu.

Príhovor generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR

Po roku je tu opäť Týždeň vedy a techniky, „sviatok“ všetkých vedeckých inštitúcií, pracovísk a laboratórií, počas ktorého nám vedci, odborní pracovníci, ale aj všetci zanietení popularizátori budú ešte intenzívnejšie ako inokedy pripomínať dôležitosť vedy a techniky pre fungovanie a rozvoj našej spoločnosti.

Príhovor prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stretávame sa opäť v tradičnom jesennom termíne, kedy v Slovenskej republike rezonuje Týždeň vedy a techniky. Pre náš Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS, ktorý je tradične odborným partnerom podujatia, je tohtoročné podujatie výnimočné z viacerých aspektov.

Príhovor podpredsedníčky Slovenskej akadémie vied pre výskum

Máme radosť, že Slovenská akadémia vied sa môže aj tento rok zapojiť do najväčšieho podujatia na popularizáciu vedy na Slovensku. Ako vždy, naši špičkoví vedci sú pripravení privítať v laboratóriách a na svojich pracoviskách širokú verejnosť, vrátane detí a študentov.

Príhovor prezidenta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Týždeň vedy a techniky vnímame ako dlhodobo prospešné podujatie pre široké spektrum vedecko-výskumnej pospolitosti, aplikačných a užívateľských subjektov, vzdelávacích ustanovizní a samotných priaznivcov vedy a techniky na Slovensku.

Príhovor prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

Dovoľte mi, aby som Vás v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie privítal na webových stránkach Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Som rád, že toto podujatie sa stalo našou domácou tradíciou.

Príhovor predsedu Združenia výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

V posledných rokoch sa veda a technika na Slovensku čoraz viac dostáva do zorného uhla verejnosti. Nielen ako kaleidoskop zaujímavostí zo zahraničnej tlače, ale čoraz častejšie ako zaujímavosti z našich slovenských laboratórií. Sústavne stúpajú počty vedeckých výstupov slovenských vysokých škôl tak, že tieto dnes už produkujú väčšinu medzinárodne uznávaného vedeckého výkonu Slovenska. Začíname vnímať, že aj slovenské výskumné aktivity sú užitočné pre ľudí.
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Členské štáty EÚ dosiahli ďalší pokrok v oblasti vzdelávania
> Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
> On-line atlas prachových častíc
> Prvé mieste v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou získal projekt Čierne diery
 
Novinky portálu NCP VAT
> Utorok s psychológiou počas TVT 2018
> Októbrová vedecká kaviareň na tému Ako usvedčiť vírus
> 15. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa blíži!
 
Novinky portálu CIP VVI
> Utorok s psychológiou na TVT 2018
> Usmernenia k výzvam OPVaI
> Veda v CENTRE: Ako usvedčiť vírus