5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovory 2011

Eugen Jurzyca

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stojíme na prahu ďalšieho, už ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tejto každoročnej aktivity je prezentovať, čo sa za uplynulý rok v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku dosiahlo, diskutovať o problémoch v tejto oblasti a ich riešeniach a v neposlednom rade pokúsiť sa pritiahnuť väčšiu pozornosť verejnosti na oblasť vedy a techniky a ich význam pre rozvoj spoločnosti.

Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je už tradičné podujatie, organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, do ktorého sa SAV každoročne iniciatívne zapája.

Príhovor prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenskom sa šíria zlé správy. Dolieha na nás „celoeurópska blbá nálada". Pociťujeme dôsledky celosvetovej finančnej krízy, trhy opätovne strašia blížiacou sa recesiou a rastúcou nezamestnanosťou. Seriózne analýzy upozorňujú aj na riziko možných sociálnych otrasov. Optimizmu nepridáva ani nedávne ohlásenie zhoršenia globálnej ekonomickej konkurencieschopnosti Slovenska.

Príhovor prezidenta ZSVTS

Dovoľte mi pozdraviť Vás v mene Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, organizácie, ktorej hlavným poslaním je pomáhať rozvoju vedy a techniky, šíriť odborné poznatky a informácie, podporovať vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky.

Príhovor prezidenta ZPVVO

V oblasti vedy a techniky sa na Slovensku dlhodobo pokúšame o zásadné transformačné zmeny. Priebežne upravujeme legislatívne normy smerujúce do organizácie, riadenia a financovania výskumu a vývoja.

Príhovor predsedu Rady vysokých škôl

Slovensko patrí v rámci EU medzi krajiny s relatívne vysokou nezamestnanosťou. Jej znižovanie a rast zamestnanosti je úzko spätý s rozvojom ľudských zdrojov, pri ktorom je rozhodujúci vzdelávací systém.
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL 2018“
> Ako eliminovať prejavy extrémizmu
> Informačné semináre
 
Novinky portálu NCP VAT
> Už túto sobotu začína 5. ročník medzinárodnej školy SFEL2018
> Astronómia, energetická technika a experimentálna medicína otvoria FVF 2018
> 21. ročník oceňovania Vedec roka SR sa uskutoční už zajtra
> Kapacita májovej cukrárne je plne obsadená
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Park v Batizovciach ukrýval pohrebisko
> Podpora celoživotného vzdelávania
> Piaty ročník medzinárodnej školy SFEL 2018
> Prísnejší výber budúcich učiteľov