5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovory 2011

Eugen Jurzyca

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stojíme na prahu ďalšieho, už ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom tejto každoročnej aktivity je prezentovať, čo sa za uplynulý rok v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku dosiahlo, diskutovať o problémoch v tejto oblasti a ich riešeniach a v neposlednom rade pokúsiť sa pritiahnuť väčšiu pozornosť verejnosti na oblasť vedy a techniky a ich význam pre rozvoj spoločnosti.

Príhovor predsedu Slovenskej akadémie vied

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je už tradičné podujatie, organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, do ktorého sa SAV každoročne iniciatívne zapája.

Príhovor prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenskom sa šíria zlé správy. Dolieha na nás „celoeurópska blbá nálada". Pociťujeme dôsledky celosvetovej finančnej krízy, trhy opätovne strašia blížiacou sa recesiou a rastúcou nezamestnanosťou. Seriózne analýzy upozorňujú aj na riziko možných sociálnych otrasov. Optimizmu nepridáva ani nedávne ohlásenie zhoršenia globálnej ekonomickej konkurencieschopnosti Slovenska.

Príhovor prezidenta ZSVTS

Dovoľte mi pozdraviť Vás v mene Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, organizácie, ktorej hlavným poslaním je pomáhať rozvoju vedy a techniky, šíriť odborné poznatky a informácie, podporovať vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a techniky.

Príhovor prezidenta ZPVVO

V oblasti vedy a techniky sa na Slovensku dlhodobo pokúšame o zásadné transformačné zmeny. Priebežne upravujeme legislatívne normy smerujúce do organizácie, riadenia a financovania výskumu a vývoja.

Príhovor predsedu Rady vysokých škôl

Slovensko patrí v rámci EU medzi krajiny s relatívne vysokou nezamestnanosťou. Jej znižovanie a rast zamestnanosti je úzko spätý s rozvojom ľudských zdrojov, pri ktorom je rozhodujúci vzdelávací systém.
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
> Príroda sa vyvíja podľa vlastných pravidiel
> Zaujímavé fyzikálne pokusy zažili stredoškoláci na UPJŠ v Košiciach
> Kedysi aktívne využívaná pôda dnes zarastá
 
Novinky portálu NCP VAT
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých !!!
> Čo nájdete v júlovom Quarku
> Ako stres ovplyvňuje fungovanie mozgu?
> Predĺženie termínu na podávanie nominácií na Cenu za vedu a techniku
 
Novinky portálu CIP VVI
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých 2018
> Výzva na predkladanie projektových zámerov
> Oznámenie k verejnej výzve SK-CN-RD 2018