5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Príhovor zástupcu Slovenských elektrární

Miroslav ŠarišskýVážené dámy, vážení páni,

v najbližšom týždni budú mať stovky návštevníkov príležitosť nahliadnuť do sveta vedy a techniky a načerpať nové poznatky alebo inšpiráciu na trinástom ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Aj našim dlhodobým cieľom je vzbudiť u mladých ľudí záujem o vedu a techniku, inšpirovať ich k štúdiu vedeckých a technických disciplín, a tak podporiť rast novej generácie inžinierov, vedcov a technikov pre slovenskú energetiku.

Naše ambície v oblasti vedy a výskumu nás smerujú k hlbšej spolupráci na národnej a medzinárodnej úrovni. Sme radi, že tak ako po minulé roky, aj v tomto roku máme možnosť spolupracovať s Centrom vedecko-technických informácií SR a Amavetom pri organizácii Týždňa vedy a techniky.

Počas Festivalu vedy a techniky 10. a 11. novembra predstavíme návštevníkom Energoland, najmodernejšie informačné centrum o energii. Energoland Mochovce, ktorý v sebe spája vzdelanie a zábavu, je názorným rozšírením učiva fyziky o energetike a atraktívnou formou približuje aj problematiku globálneho otepľovania a emisií skleníkových plynov. Okrem príbehu od zrodu vesmíru až po vízie budúcnosti návštevníkom predstavíme rozšírenú realitu, kde sa pomocou 3D okuliarov Oculus Rift ocitnú vo vesmíre, navštívia Mars či nahliadnu do atómových elektrární Mochovce. Navyše sa oboznámia so žiarením okolo a v nás a vyplnením súťažného kupónu sa môžu zapojiť do súťaže o zaujímavé vecné ceny.

Počas slávnostného galavečera oceníme víťazov nami organizovanej ceny Aurela Stodolu za najlepšie bakalárske, diplomové a dizertačné práce z oblasti energetiky. Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu je súčasťou programu Energia pre vzdelanie, ktorý v sebe zahŕňa aktivity spoločenskej zodpovednosti v oblasti podpory a rozvoja vzdelávania.

V sobotu 12. novembra Vás pozývame na podujatie Science Talks, sériu diskusií, ktorých cieľom je inšpirovať, motivovať a priniesť mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja nových technológií. Prichystali sme pre účastníkov zaujímavých hostí, ktorí mladým dokážu, že byť vedcom je zábava, a že štúdiom vedy a techniky majú možnosť zmeniť svet. Súčasťou Science Talks bude vyhodnotenie a prezentácia víťazných projektov, ktoré sa zapojili do súťaže Misia Mars.

Som rád, že sa Slovenské elektrárne môžu aj tento rok zapojiť do najväčšieho podujatia na popularizáciu vedy na Slovensku a tak prispieť k rozvoju vedeckého potenciálu na Slovensku. Pevne verím, že tento týždeň bude obohacujúci tak pre mladých ako aj dospelých návštevníkov, a že podujatie zlepší vnímanie vedy a techniky v spoločnosti.

So srdečným pozdravom,

Miroslav Šarišský

manažér externých vzťahov a udržateľného rozvoja

Slovenské elektrárne, a.s.

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev OPVaI
> Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvy OPVaI
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku
 
Novinky portálu NCP VAT
> Predĺženie termínu na podávanie nominácií na Cenu za vedu a techniku
> Budovy s takmer nulovou potrebou energie
> Ukončenie SFEL 2018
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Precvičte si mozog
> Nová liečba HIV
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku je možné podať do konca júna
> APVV aktuálne už poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018