5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta Združenia výskumných organizácií neziskového sektora

Ing. Peter KlamoMilí nadšenci vedy a techniky,

Som nesmierne rád, že ako zástupca združenia reprezentujúceho organizácie vykonávajúce výskum a vývoj na neziskovom princípe, môžem konštatovať, že v poslednom období stúpa zapojenie organizácií tohto typu do riešenia projektov najmä dopytovo orientovaných výziev.

Počas tohto týždňa sa organizácie nášho typu pokúsia zdôrazniť svoj význam vo výskumno-vývojovom priestore nakoľko v rámci SR častokrát dochádza k zamieňaniu neziskovej výskumnej organizácie s organizáciami vykonávajúcimi sociálnu, humanitnú či dokonca charitatívnu činnosť žiadajúcich 2% príspevok z daní.

Zapojenie neziskových organizácií zaoberajúcich sa výskumom sa výrazne zvýšilo najmä prostredníctvom vyhlásenej výzvy OP VaI na podporu Podnikových výskumno vývojových centier. Organizácie tohto typu sú preferovanou právnou formou na realizáciu dlhodobých vývojových zámerov priemyselných podnikov, nakoľko umožňujú vytvoriť platformu na spoluprácu akademických subjektov s podnikateľskými, a to na nekomerčnom základe s vopred dohodnutými prínosmi pre každú zainteresovanú stranu. Je veľmi potešiteľné vzhľadom na prijatú stratégiu inteligentnej špecializácie SR ako i politiku EÚ súvisiacu s reindustrializáciou Európy, že veľká väčšina výskumných organizácií neziskového sektora technického zamerania, je úzko previazaná s priemyselnými podnikmi.  

Naši členovia aktívne podporujú viacero podujatí organizovaných počas Týždňa vedy a techniky a to ako spoluorganizátori viacerých konferencií a seminárov zapísaných v oficiálnom programe týždňa.

Organizovanie Týždňa vedy a techniky považujeme za významný príspevok k popularizácii vedy, ktorej význam, ako aj jej vplyv na každodenný život nás všetkých, je často najmä zo strany mladšej generácie podceňovaný. Paradoxne sú to najmä mladý ľudia, ktorí používaním mobilných technológií využívajú výsledky výskumno vývojových tímov.

 

Ing. Peter Klamo

prezident Združenia výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS)

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL 2018“
> Ako eliminovať prejavy extrémizmu
> Informačné semináre
 
Novinky portálu NCP VAT
> Už túto sobotu začína 5. ročník medzinárodnej školy SFEL2018
> Astronómia, energetická technika a experimentálna medicína otvoria FVF 2018
> 21. ročník oceňovania Vedec roka SR sa uskutoční už zajtra
> Kapacita májovej cukrárne je plne obsadená
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Rozhovor so šéfkou CERN-u Fabiolou Gianotti
> Park v Batizovciach ukrýval pohrebisko
> Podpora celoživotného vzdelávania
> Piaty ročník medzinárodnej školy SFEL 2018