5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Príhovor prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Ing. Tomáš MalatinskýVážené dámy a vážení páni, milí priatelia vedy a techniky,

dovoľte mi úvodom poďakovať organizátorom podujatia „Týždeň vedy a techniky 2016“ za priestor prihovoriť sa Vám na tomto mieste z pozície prezidenta najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, ktorá už 25 rokov aktívne presadzuje spoločné záujmy svojich členov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR združuje desiatky odvetvových zamestnávateľských zväzov a združení, prostredníctvom ktorých zastrešujeme podnikateľov a zamestnávateľov z mnohých odvetví našej ekonomiky. Medzi našich kľúčových členov patria subjekty pôsobiace v priemysle. Prostredníctvom jednotlivých priemyselných zväzov zastupujeme podniky a firmy z rôznych sektorov hospodárstva, pre ktoré je otázkou prežitia čo najefektívnejšie využívanie inovatívnych riešení, najnovších vedeckých poznatkov a technických výdobytkov.

Význam vedy a techniky, aplikovaného výskumu a moderných technológií je pre našich členov kľúčový najmä z dôvodu udržania si konkurencieschopnosti na svetových trhoch a tiež ako predpoklad ich udržateľného rastu. Uvedomujeme si nevyhnutnosť investovať do vývoja nových produktov a služieb, do inovácií. Toto bol hlavný dôvod prečo sme sa výraznou mierou zapojili do tvorby Stratégie inteligentnej špecializácie SR na roky 2014 až 2020, pri implementácii ktorej je však potrebné postupovať razantnejšie.

Cítime, že bez výraznej podpory aplikovaného výskumu a podnikových inovácií nemáme šancu udržať tempo s vyspelým svetom. S týmto problémom sa však musí vysporiadať celá Európska únia, ktorá dlhodobo stráca inovačný dych v porovnaní s Áziou a Amerikou a priznajme si, Únia sa nedokázala vysporiadať s cieľmi stanovenými v rámci Lisabonskej stratégie.  Pokiaľ ide o Slovensko, máme v tejto oblasti čo doháňať, musíme zlepšiť svoje postavenie v rámci Európskej únie, nakoľko v podpore vedy, výskumu a inovácií už tradične obsadzujeme tie spodné priečky. Iba systémová spolupráca priemyslu s vedecko-výskumnými pracoviskami, podporená legislatívne a finančne môže túto situáciu zmeniť v prospech Slovenska.

Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom Priemysel 4.0. (Industry 4.0), ktorým označujeme dynamický vývoj v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií v priemyselných podnikoch, a ktorý prináša zmeny porovnateľné s tými, ktoré v minulosti priniesli priemyselné revolúcie. Ak na Slovensku nechceme zaostávať, stratiť krok s vyspelým svetom, musíme na tieto procesy a trendy reagovať.

Aj z týchto dôvodov podporujeme podujatia ako je Týždeň vedy a techniky 2016 a myslíme si, že dokážu prispieť k zviditeľneniu významu vedy, techniky a tvorivosti pre priemyselné prostredie v Slovenskej republike. Naši členovia dlhodobo podporujú jednotlivé podujatia nielen materiálne, ale aj svojou aktívnou účasťou.

 

Ing. Tomáš Malatinský

Prezident AZZZ SR

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev OPVaI
> Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvy OPVaI
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku
 
Novinky portálu NCP VAT
> Predĺženie termínu na podávanie nominácií na Cenu za vedu a techniku
> Budovy s takmer nulovou potrebou energie
> Ukončenie SFEL 2018
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Precvičte si mozog
> Nová liečba HIV
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku je možné podať do konca júna
> APVV aktuálne už poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018