5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Príhovor predsedu Združenia výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

Robert Redhammer

Milí priatelia,

teší ma, že Týždeň vedy a techniky definitívne zakotvil aj na Slovensku a že sa postupne rozširuje do ďalších slovenských miest. Som rád, že v programe majú čoraz viac miesto podujatia zamerané na mladých – na žiakov a študentov škôl.

Slovensko urobilo veľký krok vpred. Spomínam si na deväťdesiate roky, akoby to bolo včera. Na stretávke sa ma pýtali, čím sa živím, čo robím. A nechápajúc krútili hlavou, keď som povedal, že výskum,... prečo si nezaložím firmu a nepodnikám, a či sa dá z toho výskumu vôbec vyžiť. Veru, boli to ťažké časy. Celé ročníky doktorandov z vysokých škôl odchádzali, lebo z vtedajšieho štipendia sa nedalo ani len prestravovať.

Dnes je situácia iná. Dnes mnohí mladí kolegovia sú priam hrdinovia vedy a techniky. Píše sa o nich v novinách, točia televízne relácie. Ich úspech je aj našim úspechom, úspechom mladého Slovenska. A svoju zásluhu na tejto zmene má aj pravidelné podujatie Týždeň vedy a techniky. A popravde aj štrukturálne fondy EÚ, z ktorých sa obnovili univerzitné laboratória a výskumné pracoviská. Dnešné podmienky na vedeckú prácu i spoločenské uznanie tejto profesie sú v mnohých ohľadoch výrazne lepšie.

Veľmi dôležité je aj ukázať, prečo a v čom je veda dôležitá pre Slovenskú spoločnosť. Že Slovensko, ako priemyselná krajina potrebuje vedecký výskum nielen v záujme rozvoja vlastnej inovačnej schopnosti, ale najmä v záujme pritiahnutia schopných tvorivých mladých ľudí. Práve o týchto ľudí sa dnes vedie ťažký boj na medzinárodnom poli. Je našou povinnosťou voči budúcnosti Slovenska ukázať mladým ľuďom zaujímavé možnosti ich uplatnenia sa. A k tomu Týždeň vedy a techniky významne prispieva.

Robert Redhammer
Združenie výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev OPVaI
> Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvy OPVaI
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku
 
Novinky portálu NCP VAT
> Predĺženie termínu na podávanie nominácií na Cenu za vedu a techniku
> Budovy s takmer nulovou potrebou energie
> Ukončenie SFEL 2018
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Precvičte si mozog
> Nová liečba HIV
> Nominácie na Cenu za vedu a techniku je možné podať do konca júna
> APVV aktuálne už poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018