5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
December 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podujatia TVT

       od   do 

<< < 1 2 3 4 5 > >>

5. ročník vedeckej konferencie Labudove dni.

Takmer 60 vedcov z piatich krajín sveta bude na tomto podujatí, usporiadanom na počesť významného slovenského biológa RNDr. Milana Labudu, DrSc., hovoriť o témach týkajúcich sa výskytu pôvodcov zoonotických ochorení ...
12.09.2018 - 14.09.2018 08:30 - 19:00
detail podujatia

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY V TREŤOM FUNKČNOM OBDOBÍ – VII. ÚSTAVNÉ DNI

Medzinárodná vedecká konferencia nadväzuje na tradíciu Ústavných dní, ktoré sa každoročne konajú začiatkom jesene v Košiciach, v spolupráci Ústavného súdu SR a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tento rok bola ...
25.09.2018 - 25.09.2018 09:00 - 18:00
detail podujatia

Sacrum a príroda – ochrana zdravia a života

Už od roku 1992 sa na Pápežskej univerzite v Krakove a recipročne na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove (od r. 2009) konajú vedecké sympóziá s názvom SACRUM I PRZYRODA. Ich cieľom je priblížiť človeku ...
28.09.2018 - 29.09.2018 08:30 - 15:00
detail podujatia

Prvé stretnutie absolventov a študentov zahraničných teologických fakúlt

Viacero gr. kat. kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestier, bohoslovcov, ale aj laikov, absolvovalo teologické štúdia, alebo študuje na teologických fakultách v zahraničí. Plánovaná konferencia má za cieľ spoločné hľadanie ...
01.10.2018 - 01.10.2018 08:30 - 14:30
detail podujatia

Democracy in Vietnam: Challenges and Perspectives (Demokracia vo Vietname: Výzvy a perspektívy)

Vietnam je socialistickou republikou, v ktorej zohráva vedúcu úlohu Komunistická strana Vietnamu. Od 80. rokov 20. storočia sa krajina postupne otvára svetu a experimentuje s trhovým hospodárstvom a ekonomickými reformami, ...
02.10.2018 - 02.10.2018 13:00 - 14:00
detail podujatia

Ako sa kalí existenciálna revolúcia

V. Havel je autorom konceptu existenciálnej revolúcie. Tento koncept nie je politický alebo kultúrny projekt, ani projekt slobody v intenciách J. P. Sartra. Tento koncept rozvíjal filozof slovensko-židovského pôvodu M. Matuštik a ...
08.10.2018 - 08.10.2018 19:00
detail podujatia

Disputationes quodlibetales XXII. Racionalita a viera

Disputationes quodlibetales na Gréckokatolíckej teologickej fakulte vstupujú druhým rokom do svojej tretej dekády. Nadväzujú na starobylú akademickú tradíciu pochádzajúcu z čias univerzitného pôsobenia sv. Tomáša ...
10.10.2018 - 10.10.2018 08:30
detail podujatia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Tlačiť

Za presnosť informácií o podujatiach sú zodpovední ich organizátori.

Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> UK má nové pracovisko – Laboratórium pre pokročilé materiály
> Elixír života
> Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcie
> Výskum bleskov ušetrí letiskám miliónové straty
 
Novinky portálu NCP VAT
> História vývoja CVTI SR v krátkom videu
> Decembrová vedecká cukráreň
> Synonymum podpory vedy budúci týždeň jubiluje
> Sprievodný program 80. výročia CVTI SR v ZCV Aurelium
 
Novinky portálu CIP VVI
> Usmernenie č.2 k výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu
> Piate rozhodnutie k verejnej výzve PP H2020
> Bratislavská vedecká cukráreň: Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy. Ako prežiť Vianoce, ktoré neničia krajinu?