5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Júl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ceny udelené v roku 2011

Dňa 10. novembra 2011 sa vo večerných hodinách v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2011.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Dr. Ing. František Simančík

riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV
za významný prínos pri vývoji nových materiálov na báze ľahkých kovov

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

vedúci Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
za významný vedecký, pedagogický a spoločenský prínos a vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie a spracovania odpadov a rozvoj vednej disciplíny hydrometalurgia primárnych a sekundárnych surovín

host. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD.

generálny riaditeľ, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
za vynikajúce výsledky výskumu a vývoja v oblasti high-tech laserových zváracích technológií, ktoré významnou mierou prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

vedúci jednotky translačného výskumu, Národný onkologický ústav
za vývoj novej metódy na detekciu cirkulujúcich nádorových kmeňových buniek v krvi

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Ústav európskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
za vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody a významu procedurálnej spravodlivosti pri zmluvách v prípadoch mocenskej nerovnováhy medzi zmluvnými stranami

Ing. Radoslav Zajac, PhD.

VÚJE, a.s.
za rozvoj parametrizovaných knižníc účinných prierezov pre reaktory VVER a optimalizáciu transmutačnej kazety pre reaktor VVER-440

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív oddelenia molekulárnej medicíny

Virologický ústav SAV
za významný prínos pri skúmaní molekulárnych mechanizmov spojených s nádorovou progresiou a patogenézou vírusových nákaz

Ústav elektroniky a fotoniky

Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
za mimoriadne nové poznatky a výsledky dosiahnuté v oblasti mikro/nanoelektroniky, senzoriky a fotoniky a vzornú reprezentáciu Slovenska v Európskom výskumnom priestore

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Výskumný ústav chemmických vlákien, a.s.
za významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej linky pre výrobu PP mikrovlákna

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Archeologický ústav SAV
za unikátne archeologické objavy a teoretický výskum v oblasti najstarších dejín Slovenska

doc. Ing. Štefan Bederka, PhD.

externý spolupracovník, Ústav elektroniky a fotoniky STU
za významný prínos k rozvoju vákuovej fyziky, techniky a technológie a rozvoj vedy a techniky v Slovenskej republike

Ing. Miroslav Kavala, CSc.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VUP, a.s.
za celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie, zameranú na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Materské znamienka sa podceňovať neoplatí
> Slovak University Startup Cup 2018. V kategórii Ostatné nápady uspel projekt Leaf. zameraný na pokročilú diagnostiku psychológie človeka
> Medzinárodná astronomická konferencia aj o podivnom správaní sa hviezdy
> Žilinská univerzita v Žiline pripravila deťom počas leta bohatý program
 
Novinky portálu NCP VAT
> Čo nájdete v júlovom Quarku
> Ako stres ovplyvňuje fungovanie mozgu?
> Predĺženie termínu na podávanie nominácií na Cenu za vedu a techniku
> Budovy s takmer nulovou potrebou energie
 
Novinky portálu CIP VVI
> Oznámenie k verejnej výzve SK-CN-RD 2018
> Rozhodnutie k verejnej výzve VV 2017
> Veda v CENTRE: Ako stres ovplyvňuje fungovanie mozgu?