5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ceny udelené v roku 2010

Dňa 2. decembra 2010 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2010.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Ing. Alexander Varga, PhD.

MicroStep, s.r.o.
za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu

Ing. Pavol Kováč, DrSc.

Elektrotechnický ústav SAV
za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov


OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

Ing. Vladimír Kršjak, PhD.

Inštitút pre Energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku
za nedeštruktívne hodnotenie radiačne namáhaných materiálov, najmä reaktorových ocelí pre pokročilé štiepne i fúzne jadrové zariadenia

Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
za mimoriadne výsledky medzinárodného výskumu v bioinformatike, algoritmickej analýze génov a genómov, v základnom výskume pravdepodobnostného modelovania; za založenie a vedenie Bioinformatického laboratória a mnohostranné pedagogické a organizačné aktivity, smerujúce ku skvalitneniu vedeckej a odbornej úrovne fakulty

Mgr. Andrea Zemánková, PhD.

Matematický ústav SAV
za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácíí pri rozhodovacích procesoch

 

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a.s.

za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky, so zameraním na efektívny transfer nových poznatkov do elektrických výzbrojí koľajových vozidiel doma i v zahraničí

Slovenský tropický inštitút

za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách

Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov SAV

za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta

 

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
za celoživotný prínos pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zohľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v Slovenskej republike

Ing. Jozef Ševčík, DrSc.

Ústav molekulárnej biológie SAV
za priekopnícku prácu v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Stredoškoláci pozor! Je tu pre vás súťaž Net@FIIT 2019
> Negatívnym faktorom životného prostredia je aj prírodná rádioaktivita
> Stanovenie kyselín molekulovou absorpčnou spektrometriou s vysokým rozlíšením
> Košický turnaj FIRST LEGO League spoznal svojich víťazov
 
Novinky portálu NCP VAT
> Januárová vedecká kaviareň
> Januárová vedecká cukráreň
> Čo nájdete v januárovom Quarku
> História vývoja CVTI SR v krátkom videu
 
Novinky portálu CIP VVI
> Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument – 1.fáza
> Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
> Výzva Slovensko – Bielorusko