6. - 12. november 2017
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ceny udelené v roku 2010

Dňa 2. decembra 2010 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2010.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Ing. Alexander Varga, PhD.

MicroStep, s.r.o.
za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu

Ing. Pavol Kováč, DrSc.

Elektrotechnický ústav SAV
za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov


OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

Ing. Vladimír Kršjak, PhD.

Inštitút pre Energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku
za nedeštruktívne hodnotenie radiačne namáhaných materiálov, najmä reaktorových ocelí pre pokročilé štiepne i fúzne jadrové zariadenia

Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
za mimoriadne výsledky medzinárodného výskumu v bioinformatike, algoritmickej analýze génov a genómov, v základnom výskume pravdepodobnostného modelovania; za založenie a vedenie Bioinformatického laboratória a mnohostranné pedagogické a organizačné aktivity, smerujúce ku skvalitneniu vedeckej a odbornej úrovne fakulty

Mgr. Andrea Zemánková, PhD.

Matematický ústav SAV
za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácíí pri rozhodovacích procesoch

 

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a.s.

za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky, so zameraním na efektívny transfer nových poznatkov do elektrických výzbrojí koľajových vozidiel doma i v zahraničí

Slovenský tropický inštitút

za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách

Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov SAV

za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta

 

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
za celoživotný prínos pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zohľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v Slovenskej republike

Ing. Jozef Ševčík, DrSc.

Ústav molekulárnej biológie SAV
za priekopnícku prácu v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Slovenskí vedci boli ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky
> Podpora slovenských inovatívnych firiem a nový SME Instrument od roku 2018
> Začal sa Týždeň vedy a techniky 2017!
 
Novinky portálu NCP VAT
> Novembrová vedecká cukráreň
> Čo nájdete v novembrovom Quarku
> Utorok s geológiou
> Uzavretie súťaží TVT 2017
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Program na návrat odborníkov zo zahraničia
> Archeologické nálezy pri Nitre
> V bývalých kasárňach v Nitre možno vznikne centrum popularizácie vedy
> Protilátky včas diagnostikujúce rakovinu