5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ceny udelené v roku 2008

Vo štvrtok 27. novembra 2008 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2008.

 

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Žilinská univerzita, Žilina
za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a aplikácií navrhovania, modelovania a počítačových simulácií výrobných systémov, výskumu a aplikácií technológií digitálneho podniku. Videomedailón

Ing. František Kolenič, PhD.

Prvá zváračská, a.s. Bratislava
za vynikajúce výsledky výskumu high-tech zváracích technológií a zváracích technologických komplexov, ktoré boli realizované pri opravách deliacich rovín jadrových reaktorov typu VVER 440 a VVER 1000. Videomedailón


doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.

Matematický ústav, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky


OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV


Ing. Martin Hraško

EVPÚ a. s., Nová Dubnica
za vypracovanie nových moderných algoritmov vektorového riadenia striedavých pohonov, riadenia lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania


RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Ústav experimentálnej farmakológie SAV
za mimoriadne výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu príčin syndrómu vojny v Perzskom zálive, organizačné, edičné a popularizačné aktivity v oblasti toxikológie. Videomedailón


doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice
za významný prínos a výsledky v oblasti výroby hliníka a spracovania priemyselných odpadov z tejto výroby

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovičovej, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita
za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia vplyvov znečistenia životného prostredia na zdravie detskej populácie. Videomedailón

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri prenose poznatkov základného výskumu do priemyselnej praxe a ich uplatnení pri výchove doktorandov

ZTS VVÚ Košice a. s.

za výskum, vývoj a realizáciu obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN, Ženeva

 

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY


prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
za tvorbu a rozvíjanie medzinárodného a európskeho pracovného práva Slovenskej republiky


Ing. Igor Chovan

generálny sekretár, Zväz priemyselných výskumno-vývojových organizácií, Bratislava
za celoživotný prínos v zlepšovaní systému riadenia vedy a techniky na Slovensku a uplatňovanie princípov zvyšovania efektívnosti priemyselného výskumu. Videomedailón


doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.

Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied
za objasnenie molekulárne-biologických vlastností bielkovín včelej materskej kašičky a za iniciovanie a koordináciu medzinárodných projektov funkčnej genomiky včely vrátane sekvenovania včelieho genómu. Videomedailón

 

IN MEMORIAM

RNDr. Mikuláš Lisický, CSc.

Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce celoživotné vedecké a technické dielo v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Stredoškoláci pozor! Je tu pre vás súťaž Net@FIIT 2019
> Negatívnym faktorom životného prostredia je aj prírodná rádioaktivita
> Stanovenie kyselín molekulovou absorpčnou spektrometriou s vysokým rozlíšením
> Košický turnaj FIRST LEGO League spoznal svojich víťazov
 
Novinky portálu NCP VAT
> Januárová vedecká kaviareň
> Januárová vedecká cukráreň
> Čo nájdete v januárovom Quarku
> História vývoja CVTI SR v krátkom videu
 
Novinky portálu CIP VVI
> Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument – 1.fáza
> Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
> Výzva Slovensko – Bielorusko