6. - 12. november 2017
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Výtvarná súťaž

Banner VS

Výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2016 sa uskutoční už jej 11. ročník. Témou tohtoročnej súťaže je Stroj času. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Na stvárnenie tejto predstavy môžu žiaci použiť rôzne výtvarné techniky. Výtvarná súťaž bude v tomto roku prebiehať od 15. júna do 14. októbra. V tomto období môžete zasielať svoje diela.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Autor výtvarnej práce zasiela svoju výtvarnú prácu spolu s priloženým vyplneným formulárom prihlášky poštou na adresu Centra vedecko-technických informácií SR.

Ceny sa budú odovzdávať v dvoch kategóriách:

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 14 do 16 rokov.

Hodnotiaca komisia vyberie diela, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberie víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií tri výtvarné diela. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom partnerov súťaže. Viac informácií a pravdilá súťaže nájdete TU

Vecné ceny a diplomy boli víťazom výtvarnej súťaže odovzdané 10.11.2016 na slávnostnom vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016.

 

Výsledky výtvarnej súťaže

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

1. miesto: Sára Sokolová, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa

Názov práce: Vývoj telefónu

Popis: Žiačka kombináciou grafických techník vyjadrila svoj pohľad na vývoj telefónu od 19. storočia po súčasnosť. 

VS_1.kat_1.miesto

2. miesto: Johana Ličková, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Názov práce: Stroj času

VS_1.kat_2.miesto

3. miesto: Ema Stašková, ZŠ Krymská, Michalovce

Názov práce: Môj Mozog – stroj času

Popis: Žiačka si v práci predstavila možnosť ovládnutia času rozumom.

VS_1.kat_3.miesto

Kategória II: žiaci a študenti vo veku od 14 do 16 rokov

1. miesto: Adrián Špaček, Cirkevná ZUŠ Sv. Gorazda, Vrbové

Názov práce: Výskumný ústav času

VS_2.kat_1.miesto

2. miesto: Christian Podmanický, ŽŠ v Lozorne, Lozorno

Názov práce: Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Popis: Študent vyjadruje fantáziou predstavu technickej histórie automobilizmu a stavebníctva.

VS_2.kat_2.miesto

3. miesto: Laura Belvončíková, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Názov práce: Vitaj budúcnosť – stroj času

Popis: Študentka znázornila v práci novú realitu medzi ľuďmi a robotmi androidmi. 

VS_2.kat_3.miesto

  

Štatút, Pravidlá, Výzva, Plagát, PrihláškaVýsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2015 nájdete v našom archíve.

 

 

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
 
Novinky portálu NCP VAT
> Záznam z podujatia Cena za vedu a techniku 2016
> Fotogaléria z Valentínskej vedeckej cukrárne
> 4. ročník Festivalu vedeckých filmov sa uskutoční...
> Valentínska vedecká cukráreň
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Využitie najmodernejších inteligentných technológií v Hlohovci
> Prvé nezávislé hodnotenie SAV vyspelými zahraničnými expertmi
> Národný štipendijný program pre Slovensko, otvorená výzva na rok 2017/2018
> Vyšlo prvé tohoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV