6. - 12. november 2017
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2017 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“.

Zaslané návrhy prerokuje Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku, ktorá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR odporučí kandidátov na udelenie ceny. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2017.

Pre rok 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

 1. Osobnosť vedy a techniky (formulár Osobnosť VaT (.rtf))
 2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (formulár Celoživotné zásluhy v oblasti VaT (.rtf))
 3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (formulár Osobnosť VaT do 35 rokov (.rtf))
 4. Popularizátor vedy (formulár Popularizátor vedy (.rtf))
 5. Vedecko-technický tím roka (formulár Vedecko-technický tím roka (.rtf))

Príkaz ministra (.rtf)           Štatút (.rtf)           Štatút komisie (.rtf)

Vyplnené návrhové listy je potrebné zaslať emailom na adresu: cenazaveduatechniku@minedu.sk, následne poštou na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Termín zaslania: najneskôr do 29. septembra 2017

 

Pozrite si záznam zo slávnostného odovzdávania Cien za vedu a techniku v roku 2016. V prípade záujmu si môžete pozrieť aj podrobnejšie informácie a zoznam ocenených osobností Ceny za vedu a techniku za rok 2016.

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti.

  Tlačiť
  Fotogaléria
   
  Novinky portálu CIP VVI
  > Extrapolácie 2017
  > Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET
  > Informačné semináre k výzve OP VaI
   
  Novinky portálu NCP VAT
  > Extrapolácie 2017
  > Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET
  > Zapojte sa do súťaží na Európskej noci výskumníkov 2017
  > Septembrová vedecká cukráreň
   
  Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
  > Slovensko a eurofondy
  > Rozhovor s Jánom Svoreňom z Astronomického ústavu SAV o objavoch sondy Cassini
  > Bratislava: Slovenské vedkyne získali ocenenie
  > Slováci vyvíjajú nekonečnú batériu pre srdce