7. - 13. november 2016
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2016
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

O Týždni vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu. Popularizácia vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky i počas celého roka je aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou všetkých výskumných a vedeckých pracovísk.

Organizátori Týždňa vedy a techniky pripravujú tradične niekoľko hlavných podujatí a súťaží, ktoré nájdete v záložke Podujatia organizátorov.

 

Reportáž č.1 z TVT 2015

Reportáž č.2 z TVT 2015

Videozostrih z podujatia TVT 2015

 

Banner TVT 2015

 

Upútavka na TVT 2015

 

Fotogaléria
 
Novinky portálu CIP VVI
> Ján Bahýľ – významný konštruktér zo Slovenska
> Seminár VÝSLEDOK | PATENT | LICENCIA
> Výsledky súťaže Vedec roka 2015 sú už známe
 
Novinky portálu NCP VAT
> Výstava Ján Bahýľ - slovenský konštruktér a vynálezca vrtuľníka
> Veda v CENTRE Piešťany: Na poli a v záhrade bez chémie
> Minerálne vody na Slovensku
> Víťazi súťaže Vedec roka za rok 2015
 
Novinky e-novín Vedecký kaleidoskop
> Dohoda EK o zlepšení prístupu k webovým sídlam a aplikáciám verejného sektora
> Najvyhľadávanejšie knižné tituly na Univerzite Komenského
> Výskum o krok vpred
> Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy