5. - 11. november 2018
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ZSVTS Vás pozýva na konferenciu "Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov"

25.10.2017

ZSVTSKonferencia Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov
Miesto: Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava
Dátum: 8. november 2017, streda
Začiatok: 10.00 hod.

Cieľom konferencie je prezentovať a podčiarknuť významnú úlohu inžinierov, vedcov a technikov v procese prenosu poznatkov vedy a techniky do praxe. Transfer poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu. V konečnom dôsledku prináša zlepšenie ekonomiky krajiny i kvality života ľudí.
Podujatie ponúka prezentácie zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, spoločnosti Huawei z Číny, Slovenskej akadémie vied, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, prezentáciu laureáta súťaže Vedec roka Slovenskej republiky (gestormi sú ZSVTS, SAV a CVTI SR) i pohľad mladej generácie k získaným poznatkom počas svojej začínajúcej vedeckej a odbornej činnosti.
Účasť na podujatí bude prínosom pre všetkých inžinierov a technikov v najrôznejších oblastiach zo súkromného či verejného sektoru, aktívnych výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike, technickým inováciám a novým poznatkom.

Všetky potrebné informácie o podujatí ako aj program nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka

Prihláška

Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Koná sa počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017, ktorého cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. ZSVTS, spolu so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou rektorskou konferenciou a Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií, vystupuje v úlohe odborného garanta Týždňa.

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Stredoškoláci pozor! Je tu pre vás súťaž Net@FIIT 2019
> Negatívnym faktorom životného prostredia je aj prírodná rádioaktivita
> Stanovenie kyselín molekulovou absorpčnou spektrometriou s vysokým rozlíšením
> Košický turnaj FIRST LEGO League spoznal svojich víťazov
 
Novinky portálu NCP VAT
> Januárová vedecká kaviareň
> Januárová vedecká cukráreň
> Čo nájdete v januárovom Quarku
> História vývoja CVTI SR v krátkom videu
 
Novinky portálu CIP VVI
> Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument – 1.fáza
> Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
> Výzva Slovensko – Bielorusko